Řešení potíží s kvalitou obrazu nebo zvuku

Během sledování vysílání se v mimořádných případech mohou vyskytnout změny v kvalitě obrazu nebo zvuku, které se obvykle projevují specifickým způsobem. Správnou identifikací typu projevu závady lze lépe odhalit příčinu problému, a také některé nedostatky svépomocí odstranit. Níže uvádíme v bodech nejčastěji se vyskytující poruchy a možná řešení pro jejich opravu.

 

Obraz kostičkuje nebo zvuk vynechává

Máte-li doma více přijímačů kabelové televize, ověřte na ostatních, zda se závada projevuje i u nich, mohlo by se jednat o hromadný výpadek. Pokud se jinde potíže neprojevují, více přijímačů nepoužíváte nebo není hlášena výluka služby ve Vaší lokalitě, prověřte doma vedení anténního kabelu k přístroji. Odpojte jej ze zadní strany Vašeho přijímače i z účastnické zásuvky UPC na druhém konci. Následně otřete obě koncovky suchou textilií, odstraňte případné rozbočovače na kabelu, které jsou obvyklým zdrojem poklesu úrovně signálu, a zapojte ho na obou koncích napřímo zpět. Zkontrolujte změny v kvalitě vysílání. Pokud máte podezření na poškození anténního kabelu nebo některé jeho koncovky, raději koaxiál bezodkladně vyměňte za jiný neporušený.

 

Tip: Výjimečně nelze ani vyloučit poruchu na tuneru Vašeho zařízení. Pokud předchozí rada nezabrala, pokuste se připojit jiný přijímač bez rozbočovače na stejný koaxiální kabel. Jestliže závada pokračuje nebo nemáte možnost ji vyloučit na přijímači, kontaktujte nás. Pokud se chcete vyhnout případným nákladům za servis Vašeho zařízení, pro obnovu bezchybného příjmu digitálního vysílání je možné provést výměnu CA modulu za některý Mediabox, zeptejte se našich operátorů na další podrobnosti.

Obraz vypadává na skupinách kanálů, objevuje se chybové hlášení

V případech výpadku obsahu celého vysílání na několika kanálech postupujte podle rad v předešlém bodě. Pokud řešíte opakované zobrazování chybových hlášení, jejichž obsahem je chyba signálu nebo kódování, projděte informace uvedené v kapitole o výpadku obrazu a chybových hláškách.

Během sledování se mění barvy nebo se objevuje zrnění či pruhy

Uvedené projevy jsou typickými zástupci závad na analogovém vysílání, které není primárním pásmem příjmu pro zařízení s CA moduly. Pomocí Návodu na přepnutí vstupu podle bodu 3 prověřte, že máte nastaveno správné pásmo jako digitální, případně televizi raději kompletně přelaďte.

 

Pokud zobrazujete spektrum digitálního kabelového vysílání (lze ověřit i tak, že se spustí i kódované kanály, jako jsou Nova HD, Prima HD nebo jiné speciální či tematické, které si platíte v programovém balíčku), ale na všech kanálech vidíte změnu barev, pruhy nebo jiné nedostatky v obraze, je pravděpodobná závada na základní desce nebo tuneru Vašeho přijímače. Než zkontaktujete odborný servis nebo technickou podporu výrobce, lze vyzkoušet provést údržbu CA modulu, v některých případech to může pomoci.

 

Tip: Jestliže nic nepomáhá, a porucha na Vašem přijímači je tak víceméně zřejmá, můžete vyzkoušet, zda z ostatních zdrojů (DVD přehrávač, herní konzole, notebook apod.) obraz vykazuje stejné nedostatky. Servis přijímače nebo koupě nového nebudou nutné, pokud bude kvalita příjmu z jiných zařízení v pořádku. Postačí pak jen výměna CA modulu za Mediabox, kterou Vám můžeme zajistit na našem Klientském centru.

Obraz je neostrý nebo rozmazaný

Nejprve vylučte, že sledujete kanály z analogového pásma vysílání (v seznamu kanálů bývají označeny písmenem „S“ na začátku), které disponují nejnižší vysílací kvalitou, nebo že se právě vysílá pořad natočený starší technologií. Služba UPC Televize poskytuje u řady stanic SD i HD variantu kanálu, pokud vlastníte velkoformátovou obrazovku a pozorujete neostrost v obraze, zkuste zvýšit pozorovací vzdálenost a ověřte, že máte zapnutý program v HD rozlišení (označení „HD“ je zpravidla součástí názvu stanice).

 

Tip: Například u televizorů s úhlopříčkou 50 palců se pro vysílání ve vysokém rozlišení uvádí obvyklá nejmenší pozorovací vzdálenost 2 metry, optimální je pak okolo 3 m. Pokud pak s takovýmto přijímačem sledujete kanály v SD rozlišení, zvyšuje se minimální a optimální vzdálenost pozorovatele od obrazovky cca o 1,5 násobku, tj. na 3, respektive 4,5 metru.

Na obrazovce se objevily po stranách pruhy nebo je obraz deformovaný

Pokud řešíte situaci, že shora a zespoda nebo zleva a zprava máte na obrazovce Vašeho přijímače černé pruhy, případně se zdá být obraz zploštělý, roztáhnutý nebo jinak tvarově zkreslený, projděte si zvláštní článek, kde podrobněji popisujeme možné příčiny tohoto stavu a uvádíme tipy k úpravě.

Zvuk má během sledování různou intenzitu

Na jednotlivých stanicích i mezi některými pořady se může úroveň hlasitosti mírně proměňovat. Například starší digitalizované pořady mohou přehrávat šumy či jiná zkreslení, a tak může působit intenzita zvuku jinak než u moderních širokoúhle natočených seriálů, kde je audio signál čistší. Reklamní vstupy, upoutávky nebo jiná komerční sdělení během vysílání mohou tak někdy i skočně změnit sílu reprodukovaného zvuku.

 

UPC do rozdílů v intenzitách hlasitosti reprodukce během vysílání nezasahuje, pokud se Vám jeví, že se úroveň hlasitosti mění často i během pořadu, ověřte, zda na Vašem přijímači nemáte aktivní nějaký zvukový filtr nebo speciální audio režim, a pokuste se uvést hodnoty do výchozího stavu, případně proveďte obnovu přístroje do továrního nastavení podle uživatelského manuálu.

 

Tip: Pokud se chcete vyhnout zkreslením při reprodukci zvuku, která může způsobovat Váš přijímač, doporučujeme zařízení připojit k externím reprosoustavám domácího kina nebo zesilovače (AV receiveru) nejlépe pomocí optického kabelu.

Na programu vypadl zvuk

Pokud se jedná o jeden konkrétní pořad, vylučte nejprve, že se nejedná o obecnou poruchu – přihlaste se do online TV Horizon, kde ověřte, zda zvuk u příslušného pořadu funguje. Pokud audio stopa neběží stejně jako na Vašem přijímači, bude se nejspíš jednat o výpadek ve vysílání, v opačném případě mohlo dojít k potížím při dekódování zvuku na Vašem přístroji. Pokuste se v jeho nastavení deaktivovat volbu Dolby Digital nebo provést tovární nastavení přijímače. Pokud to nepomůže, obraťte se na technickou podporu výrobce Vašeho zařízení.