Obraz nebo zvuk vypadl jen na několika kanálech a nezobrazí se chybová hláška

Přenos digitálního vysílání se uskutečňuje tak, že na jedné společné frekvenci je distribuováno několik kanálů najednou. Tento fakt přináší nespornou výhodu oproti původnímu analogovému vysílání, kdy byl pro každý program vyhrazen jeden konkrétní kmitočet, a bylo nutné ladit každý kanál zvlášť. Digitální nabídka tak „šetří místo“ na vysílacím pásmu, a tudíž Vám můžeme zprostředkovat skutečně bohatou programovou nabídku ve vysoké kvalitě.

 

Příčina možných poruch bývá zpravidla na koaxiálním vedení přímo v domácnosti nebo na trase. Z principu uvedených technologických vlastností digitálního vysílání se pak závady přenosu vyskytují nejčastěji na skupinách programů o stejné frekvenci (tzv. multiplexech), méně často pak na všech kanálech z nabídky společně. Obvyklým projevem digitálních poruch je kupříkladu rozpad obrazu do kostiček, sekání a trhání, případně kompletní výpadek obrazu, zvuku nebo celého vysílání. Pro odstranění těchto potíží svépomocí jsme pro Vás připravili pár následujících rad.

 

Tip na úvod: Pokud máte sníženou kvalitu obrazu či zvuku nebo výpadek jen na jediném kanálu nebo naopak na všech programech najednou (ověřte na několika kanálech od pozice 1 výše a od 201 výše), ale k této situaci došlo ojediněle a znenadání například v průběhu sledování, vyčkejte, prosím, ještě několik desítek minut a zkontrolujte stav znovu nebo se podívejte, zda není ve Vaší lokalitě již nahlášen hromadný výpadek služby, až poté následujte níže uvedené kroky. HD DVR Mediaboxu umí plynule reagovat v reálném čase, restart zařízení není ve většině případů potřeba.

1. Není-li hlášen výpadek služeb, jak uvádíme výše, otočte HD DVR Mediabox zadním panelem k sobě. Set-top box není potřeba vypínat z elektrické sítě, během následujících kroků tak můžete lépe sledovat případné změny na TV obrazovce.

 
 

2. Odpojte vytažením anténní kabel ze zdířky COAX IN a pokračujte na jeho druhý konec k účastnické zásuvce, odkud ho odšroubujte. Oba konektory otřete do suché textilie a zapojte pevně zpět na místo.

 

Důležité upozornění: Během manipulace s koaxiálním kabelem na něm ověřte, zda není nikde mezi set-top boxem a zásuvkou přehnutý, přelomený nebo sešlápnutý (nesmí vést například pod podlahou nebo prahem, kde by byl permanentně vystavován námaze) a zda nejsou poškozeny konektory. Na vedení důrazně nedoporučujeme používání pasivního rozbočovače pro účely rozdvojení signálu internetových služeb, proto pokud ho na vedení naleznete, odstraňte jej, protože bývá velmi častým zdrojem závad, a HD DVR Mediabox připojte napřímo do účastnické zásuvky UPC. Je-li koaxiální kabel poškozen, nahraďte ho nejlépe za nový.

 
 

3. Chvíli vyčkejte a sledujte rozdíly, zda se na televizní obrazovce signál na postrádaných kanálech opět neobnovil. Jestliže program nenaskočil, vyzkoušejte tovární nastavení zařízení.

 
 

4. Pokud žádná z uvedených rad nepomohla, kontaktujte nás, pokusíme se společně vše co nejdříve napravit.