Na obrazovce se objevuje hláška "Předplatit tento program"

K situaci, kdy se část programové nabídky nebo několik kanálů znepřístupní a objeví se při potvrzení programu v EPG na televizoru hláška Předplatit tento program, dochází zpravidla tehdy, probíhají-li administrativní změny na klientské smlouvě (stěhování nebo přepis, čerstvá výměna set-top boxu, úprava programové nabídky aj.), případně evidujeme-li neuhrazené faktury po splatnosti. Tento stav však bývá dočasný a upraví se v okamžiku dokončení změny nebo po připsání opožděné platby (obvykle nejpozději do 24 hodin).

 

Na začátek doporučujeme ověřit, zda jsou požadované kanály součástí Vaší programové nabídky v samoobsluze Moje UPC. Zde také můžete zkontrolovat, jestli jsou Vaše služby aktivní nebo nejste v prodlení s úhradou některého vyúčtování. Předtím, než budete pokračovat podle následujících kroků, se informujte, zda neprobíhá ve Vaší lokalitě výpadek některé ze služeb.

1. Všechna vyúčtování máte uhrazená, výpadek neevidujeme a požadované programy jsou skutečně součástí Vámi placené nabídky? Nechejte HD DVR Mediabox nejprve pár desítek minut zapnutý na některém z funkčních kanálů, pokud programy posléze nenaskočí, pokračujte v postupu dále.

 
 

2. Na zadním panelu zařízení vlevo u napájecího kabelu vypněte a zapněte vypínač elektrického napájení, zařízení tím restartujete a na obrazovce se přibližně na dvě minuty zobrazí symbol Mediaboxu, poté se set-top box přepne do úsporného režimu.

 
 

3. Svítí-li již provozní kontrolka vypínače na předním panelu oranžově, set-top box obvyklým způsobem zapněte a vyzkoušejte, zda se programová nabídka obnovila. Jestliže programy stále nefungují, proveďte tovární nastavení modemové části podle následujícího kroku.

 
 

4. Stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky poblíž ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte, jak je uvedeno v bodu 2.

 

Upozornění: Využíváte-li pomocí HD DVR Mediaboxu také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste zařízení od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární naleznete na štítku vespod set-top boxu, případně si název a heslo upravte opět podle potřeby.

 
 

5. Nechejte box dále chvíli běžet na některém z funkčních kanálů a poté zkontrolujte stav předplacených programů. Nepomohlo-li nic z výše uvedeného, kontaktujte nás, zkusíme vše společně co nejrychleji napravit.