Mám potíže s nahráváním

Někdy se stane, že se nedaří zapnout zaznamenávání, nahrávka se pořídí jako neúplná, nepovede se ji najít nebo spustit, případně při přehrávání vykazuje nedostatky v kvalitě zvuku nebo obrazu. Zformátováním zabudovaného pevného disku nebo návštěvou technika s výměnou zařízení byste definitivně přišli o všechny záznamy. Jedná se o řešení poslední volby, proto než se pro ně rozhodnete, doporučujeme projít následující rady, které jsme pro Vás rozdělili do nejčastěji řešených témat.

 

Doporučení: HD DVR Mediabox není uzpůsoben pro účely dlouhodobého uchovávání pořízených záznamů. Zabudovaný hard disk je při zapnutém set-top boxu v neustálém provozu a při intenzivním nahrávání nebo vyčerpání kapacity uložiště může dojít k chybám. Nahrávky nelze z důvodů autorské ochrany zálohovat ani přenášet, cenné záznamy doporučujeme uchovávat pomocí zařízení nebo služeb vhodných pro archivaci a nepotřebné nebo již zhlédnuté nahrávky ze zařízení průběžně mazat.

 

Nezobrazuje se přednastavené nahrávání (červené kolečko u pořadu v programovém průvodci)

Ověřte, zda není vyčerpaná kapacita pevného disku, případně některé nepotřebné nahrávky raději vymažte a vyzkoušejte nastavit záznam pořadu znovu.

 

Tip: Přesvědčte se, že se nepokoušíte pořídit záznam pomocí tlačítka REC na dálkovém ovladači u pořadů ze Zpětného zhlédnutí, žádné již odvysílané pořady nahrávat nelze.

 

Pokud se stále nedaří záznam pořídit běžným způsobem, vyzkoušejte nahrávání přes detail pořadu. Nezobrazuje-li se u požadovaného pořadu červené označení pro záznam i nadále, uveďte zařízení do továrního nastavení v menu Mediaboxu nebo pomocí tlačítek na jeho předním panelu.

 

Upozornění: Pokud se během kontroly stavu disku, náhledu do Knihovny nebo pokusu o záznam z menu Mediaboxu objeví hlášení odkazující na chybu disku (například Error 1150/1151), a předchozí rady nepomohly, bude třeba zformátovat pevný disk celkovým resetem zařízení.

Zobrazuje se hlášení Konflikt nahrávání

Chybové hlášení se zobrazuje obvykle během plánování nového záznamu, kdy právě probíhá souběžné nahrávání z jiných stanic ve větším počtu, než Mediabox podporuje. V okně se zobrazují právě nahrávané pořady, jednoduchým výběrem pomocí šipek dálkového ovladače lze záznam zastavit, ten se poté uloží jako nekompletní.

 

Pokud si nejste vědomi, zda jste některý z uvedených pořadů skutečně k nahrávání zadávali, můžete tento stav ověřit v seznamu plánovaných záznamů, odkud případně jednotlivé plány smažete. Druhou možností je jednorázové smazání všech plánů najednou, jestliže je nechcete procházet jednotlivě (v tomto případě žádné budoucí nahrávání neproběhne, dokud ho opět nezadáte v programovém průvodci).

Nahrané pořady není možné přehrát

Mohlo dojít k chybám zápisu na pevný disk HD DVR Mediaboxu – někdy to postihne jedinou nahrávku, jindy bývá poškozený větší počet nových nahrávek, v krajních případech nelze spustit žádnou. Pokud jsou potíže jen u několika nových záznamů, ověřte stav kapacity disku, případně některé nahrávky vymažte a vyzkoušejte záznam pořídit a přehrát znovu. Jestliže nelze spustit žádnou novou nebo starší nahrávku, proveďte reset set-top boxu pomocí menu nebo tlačítek na předním panelu.

 

Nepomáhají-li uvedené rady nebo se zobrazuje hlášení s chybou disku, bude nutné provést celkový reset zařízení s vymazáním všech nahrávek.

 

Tip: Poškozené nebo nezaznamenané nahrávky z důvodu chyby na zařízení jsou v přehledu nahrávek obvykle označeny symbolem červeného vykřičníku.

Nahrané pořady nejsou vidět v seznamu

Pokud se nezobrazují v Knihovně Vaše naplánované a již dokončené záznamy, případně je seznam zcela prázdný, mohlo dojít k potížím s ukládáním nahrávek. Pomocí menu nebo tlačítek na předním panelu zařízení obnovte tovární nastavení Mediaboxu a vyzkoušejte naplánovat a zkontrolovat nové záznamy znovu. Jestliže potíže přetrvávají, případně se při pokusu zobrazit seznam pořízených nahrávek objevuje hlášení o chybě disku, bude potřeba na set-top boxu provést celkový reset, který zformátuje pevný disk.

Obraz nahrávek kostičkuje nebo se seká, zvuk vypadává

Záznam se provádí v takové kvalitě, v jaké je v okamžiku vysílání k dispozici. Pokud je situace s nekvalitní nahrávkou spíše výjimečná, mohlo dojít k závadě během vysílání. Jestliže evidujete sníženou kvalitu u většího počtu nahrávek, nelze vyloučit potíže se signálem digitální televize. Zkontrolujte tedy vedení anténního kabelu ve Vaší domácnosti – odpojte jej na zadním panelu Mediaboxu ze zdířky COAX IN i na druhém konci z účastnické zásuvky, otřete koncovky suchou textilií a vraťte je pevně zpět. Vyzkoušejte naplánovat novou nahrávku nejlépe z téhož kanálu a ověřte poté její kvalitu. Jestliže ke zlepšení nedošlo, proveďte tovární nastavení zařízení pomocí menu nebo tlačítek na předním panelu boxu.

 

Tip: Pokud se vyskytují podobné potíže i během vysílání, řešte situaci jako v případě výpadku obrazu. V návodu poté zvolte postup pro odpovídající projev závady.

 

V případě, kdy se i přes uvedené rady nahrávky stále zaznamenávají ve snížené kvalitě, mohlo dojít k chybám čtení nebo zápisu u zabudovaného pevného disku, na řadě je provést postup poslední volby – celkový reset zařízení s vymazáním všech záznamů.

Nahrávku nelze smazat

Pokud se nedaří smazat nahrávku z Knihovny a záznam se stále zobrazuje v seznamu, vylučte, že nemažete pouze jednotlivé epizody – připravili jsme pro Vás stručný návod, podle kterého si snadno ověříte, že postupujete správně.

 

Tip: Pokud se jedná jen o vybrané nahrávky, přitom ostatní záznamy zařízení pořizuje a odstraňuje korektně, není nutné přijímat žádná opatření – mohlo dojít mimořádně k poškození některého záznamu během zápisu na disk.

 

Jestliže se u některých položek z Knihovny objevují vykřičníky a/nebo při potvrzení mazání vyskakuje chybové hlášení, mohlo dojít na disku Mediaboxu k poruše čtení nebo zápisu. Závada se obvykle projevuje tak, že nelze pořídit nebo přehrát žádný nový záznam, nebo vzniká v situaci, kdy je vyčerpána kapacita uložiště, v tomto případě může pomoci celkový reset zařízení s formátováním uložiště.

Nahrávce chybí začátek nebo konec

Vylučte, že je v seznamu nahrávek u položky, kterou přehráváte, zobrazen symbol červené kruhové výseče – to by znamenalo, že nahrávání pořadu jste zahájili až po jeho začátku nebo došlo k výpadku el. napájení do set-top boxu během záznamu. Zkontrolujte také, že nedošlo k vyčerpání kapacity disku v zařízení.

 

Často se stává, že dojde k posunu vysílání vlivem komerčních vstupů, reklam nebo mimořádných událostí, čas začátku pořadu dle programového průvodce tak nemusí odpovídat skutečnosti a záznam skončí dříve, nebo se nahrává i následující pořad, a naopak chybí začátek. Pro případy nepřesností živého vysílání pořadu, který chcete nahrát, je Mediabox vybaven možností navolit rezervu před jeho oficiálním časem začátku a po ukončení. Nastavení pak bude platit pro všechny záznamy. 

 

Tip: Pokud od zahájení vysílání pořadu, kterému v nahrávce kus chybí, neuplynulo ještě 7 dní, je možné v programovém průvodci pomocí Zpětného zhlednutí najít a spustit předchozí (když chybí začátek) nebo následující pořad (postrádáte-li konec), jestliže byl záznam pořízen ze stanice, která službu sledování zpětně podporuje.

Během přehrávání zmizí náhle obraz a Mediabox se přepne do živého vysílání

Ověřte, že nedošlo k zaplnění pevného disku v Mediaboxu. Pokud dochází k uvedeným potížím u více záznamů nebo se situace začala vyskytovat u nových nahrávek, proveďte nejprve pomocí menu tovární nastavení. Jestliže stav přetrvává, jedinou možností je pak zformátování disku pomocí celkového resetu zařízení.

Při pokusu o otevření Knihovny z MENU se hlásí chyba disku

Mohlo dojít k závadě na pevném disku, případně set-top box nemůže získat informace z úložiště. Vyzkoušejte nejprve pomocí menu nebo tlačítek na předním panelu Mediaboxu obnovit tovární hodnoty přístroje. Pokud závada přetrvává, bude nutné zformátovat pevný disk.

Tentýž pořad se nahrává několikrát

Pokud v Knihovně Mediaboxu vidíte mezi nahrávkami několik položek stejného pořadu nebo se mezi epizodami seriálu pořizují záznamy téhož dílu, mohlo dojít k vícenásobnému nastavení nahrávání celé série.

 

Zkontrolujte, zda v plánu nahrávek nemáte nastaven záznam stejného programu několikrát, a zrušte u položek seriálu všechny jeho budoucí plány záznamů. Poté vyzkoušejte z programového průvodce nastavit nahrávání série pořadu znovu.

 

Tip: Jak lze postupovat v případě mazání budoucích plánů nahrávek, uvádíme v přehledném návodu v bodě 4, pořizování záznamu celých sérií pak můžete provést například přes detail pořadu.

 

Jestliže uvedený postup nepomohl, nahrávání série pořadu jste nastavili jen jedenkrát, ale set-top box stále zaznamenává několik stejných dílů, je možné, že zařízení před spuštěním záznamu automaticky nedokáže rozlišit premiéru epizody od její reprízy, a tak nahrává k příslušném titulu vše. U takového pořadu pak odstraňte všechny budoucí plány nahrávání a následující záznamy raději plánujte předem jen po jednotlivých epizodách.

 
 
 

Prošli jste všechny rady, ale přesto se nepodařilo odstranit potíže nebo jste nenašli odpověď na Vaši otázku ohledně nahrávání? Kontaktujte nás, pomůžeme Vám nalézt vhodné řešení.