Mám potíže se Zpětným zhlédnutím

Abyste si mohli pouštět zpětně své oblíbené programy, které jste naživo nestihli sledovat, není potřeba pořizovat žádná další zařízení ani služby, HD DVR Mediabox je multifunkční přístroj, který již vše potřebné zahrnuje.

 

Před prvním spuštěním Zpětného zhlednutí je potřeba službu nejprve aktivovat v menu zařízení. Pokud není v HD DVR Mediaboxu zapnutá, při pokusu spustit odvysílaný pořad z programového průvodce se zobrazí hlášení s žádostí o spuštění nahrávání pro vlastní potřebu. Volbou Souhlasím lze sledování odvysílaných pořadů aktivovat, záznam pořadů se začne pořizovat od tohoto okamžiku. Na webu je k dispozici krátké instruktážní video představující základní informace o službě a jejím ovládání.

 

Upozornění: Nahrávání je aktivní až po potvrzení Vaší žádosti. Nelze tedy zpětně přehrát pořady odvysílané v čase před jejím potvrzením. V menu TV můžete provést kontrolu nebo změnu nastavení Zpětného zhlédnutí.

 

Některé administrativní změny, jako je stěhování služeb nebo přepis na jiného majitele, mohou způsobit dočasnou nedostupnost služby. Doporučujeme zkontrolovat v portále Moje UPC, zda máte všechny služby ke smlouvě aktivní. Po instalaci zařízení technikem může ještě několik desítek minut trvat dokončení kompletního nastavení v našich systémech.

 

Pokud se projevily potíže při spouštění odvysílaného pořadu nebo během jeho sledování, připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastěji řešené otázky, které mohou pomoci při odstraňování některých potíží se Zpětným zhlédnutím. Pro lepší orientaci během procházení témat uvádíme obrázek zadního panelu Mediaboxu se znázorněním tlačítek a konektoru koaxiálního kabelu, na které se v odpovědích odkazujeme.

 

Nejčastěji řešené potíže

Při pokusu spustit odvysílaný pořad se zobrazí hlášení Pořad není k dispozici

Pokud nelze spustit žádný odvysílaný pořad a není hlášen výpadek Zpětného zhlédnutí, zkontrolujte v samoobslužném portálu Moje UPC, že máte všechny služby aktivní a nejste v prodlení z platbou některého z vyúčtování, což by mohlo mít za následek omezení nebo přerušení dodávky našich služeb.

 

Jestli je vše v pořádku, proveďte tovární nastavení modemové části – stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte vypnutím a zapnutím kolébkového vypínače na okraji zadního panelu. V některých případech může pomoci také vypojení a zapojení koaxiálního kabelu z Mediaboxu i účastnické zásuvky.

 

Objevuje-li se chybové hlášení jen u některé stanice, kde je běžně Zpětné zhlédnutí dostupné, nebo nelze-li spustit konkrétní pořad, mohlo dojít k poškození záznamu nebo krátkodobé nedostupnosti nahrávky. Vyzkoušejte přehrát příslušný záznam později, případně nás kontaktujte.

 

Upozornění: Využíváte-li pomocí HD DVR Mediaboxu také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste zařízení od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu, případně si název a heslo upravte opět podle potřeby.

Během sledování Zpětného zhlédnutí přehrávání pořadu najednou zamrzne

Pokud se záznam při opakovaném pokusu přehrát zvolený pořad v průběhu sledování zastaví, mohlo dojít k chybě během jeho pořizování pro službu Zpětného zhlednutí. Tuto poruchu lze vyloučit, podaří-li se přehrát tentýž záznam z webové stránky Horizon TV korektně. Nefunguje-li ani tam, nahrávka je patrně poškozená – v tomto případě se bohužel nejspíše nepodaří obnovit ji dodatečně ve standardní kvalitě, protože byla již odvysílaná.

 

Jestliže se situace se zamrznutím přehrávání objevuje častěji nebo na více pořadech, ale na webu je záznam v pořádku, mohly nastat potíže s datovým připojením set-top boxu.

 

Není-li hlášen výpadek služeb UPC Internetu, zkontrolujte vypojením a zapojením konektorů koaxiálního kabelu na obou jeho koncích dostatečný kontakt a proveďte tovární nastavení modemu na zařízení – stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte vypnutím a zapnutím kolébkového vypínače na okraji zadního panelu. Pokud potíže přetrvávají, uveďte zařízení do továrního nastavení z menu přístroje, nebo pomocí tlačítek na předním panelu.

 

Upozornění: Využíváte-li pomocí HD DVR Mediaboxu také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste zařízení od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu, případně si název a heslo upravte opět podle potřeby.

Kvalita během přehrávání kolísá - obraz nebo zvuk se seká

Tip: Nejčastější příčinou těchto projevů je porucha datového příjmu. Využíváte-li z Mediaboxu také naše internetové připojení (případně evidujete potíže i s ním), můžete postupovat pomocí návodů na odstranění potíží s rychlostí připojení po síťovém kabelu, řešení bývá společné.

 

Pokud využíváte UPC Televizi samostatně nebo s telefonní službou a není ve Vaší lokalitě hlášen výpadek internetových služeb nebo nemáte možnost tento stav ověřit, zkontrolujte vedení anténního kabelu ve Vaší domácnosti. Odpojte jej za zadního panelu i z účastnické zásuvky, otřete koncovky suchou textilií a vraťte je pevně zpět. Vyzkoušejte přehrát pořad po chvíli znovu.

 

Jestliže potíže přetrvávají, proveďte tovární nastavení modemu na zařízení – stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte vypnutím a zapnutím kolébkového vypínače na okraji zadního panelu. Nezabírá-li ani tento postup, uveďte zařízení do továrního nastavení z menu přístroje, nebo pomocí tlačítek na předním panelu.

 

Upozornění: Využíváte-li pomocí HD DVR Mediaboxu také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste zařízení od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu, případně si název a heslo upravte opět podle potřeby.

V programovém průvodci chybí u všech pořadů ikony pro Zpětné zhlédnutí nebo se nelze pohybovat do minulosti

Set-top box patrně nekomunikuje se serverem pro Zpětné zhlédnutí – mohly nastat krátkodobé potíže s datovým připojením nebo službou, vyzkoušejte proto zobrazit programového průvodce (GUIDE) o několik minut později.

 

Tip: Potíže s daty můžete vyloučit ihned. Připojujete-li se pomocí Mediaboxu také k internetu, vyzkoušejte jeho funkčnost na některém z Vašich zařízení. Pokud se nelze připojit vůbec nebo je služba nestabilní, pokračujte výběrem odpovídajícího tématu pro odstraňování potíží s internetem.

 

Pokud využíváte UPC Televizi samostatně nebo s telefonní službou a není ve Vaší lokalitě hlášen výpadek internetu nebo Zpětného zhlédnutí nebo nemáte možnost tento stav ověřit, zkontrolujte vedení anténního kabelu ve Vaší domácnosti. Odpojte jej ze zadního panelu (zdířka COAX IN) i z účastnické zásuvky, otřete koncovky suchou textilií, vraťte je pevně zpět a zobrazení průvodce vyzkoušejte po několika minutách.

 

Jestliže se situaci nepodařilo stále vyřešit, proveďte tovární nastavení modemu. Stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte vypnutím a zapnutím kolébkového vypínače na okraji zadního panelu. Nezabírá-li ani tento postup, uveďte zařízení do továrního nastavení z menu přístroje, nebo pomocí tlačítek na předním panelu.

 

Upozornění: Využíváte-li pomocí HD DVR Mediaboxu také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste zařízení od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu, případně si název a heslo upravte opět podle potřeby.

Při pokusu přehrát pořad se zobrazí hlášení Předplatit zpětné zhlédnutí

Vylučte výpadek služby, případně v samoobslužném portále stav, kdy došlo k deaktivaci některých služeb v důsledku jejich změny nebo prodlení s úhradou některého z Vašich vyúčtování. Pokud je vše v pořádku, vyzkoušejte provést tovární nastavení modemu na zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte vypnutím a zapnutím kolébkového vypínače na okraji zadního panelu. Zobrazuje-li se po restartu na TV chybové hlášení Error 1001, postupujte jako v případě výpadku obrazu.

 

Upozornění: Využíváte-li pomocí HD DVR Mediaboxu také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste zařízení od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu, případně si název a heslo upravte opět podle potřeby.

V programovém průvodci (tlačítko GUIDE) chybí informace o pořadech

Restartujte Mediabox kolébkovým vypínačem na zadním panelu, po několika minutách, co se přepne do úsporného režimu, zapněte zařízení obvyklým způsobem a dostupnost informací v programovém průvodci nebo Zpětné zhlédnutí vyzkoušejte po několika minutách znovu. Zobrazuje-li se po restartu na TV chybové hlášení Error 1001, postupujte jako v případě výpadku obrazu.

 

Nedaří-li se pořady spustit nebo stále o nich nejsou informace k dispozici, proveďte tovární nastavení modemu na přístroji. Stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte vypnutím a zapnutím kolébkového vypínače na okraji zadního panelu. Nezabírá-li ani tento postup, uveďte zařízení do továrního nastavení z menu přístroje, nebo pomocí tlačítek na předním panelu.

 

Upozornění: Využíváte-li pomocí HD DVR Mediaboxu také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste zařízení od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu, případně si název a heslo upravte opět podle potřeby.