Mediabox se po nějaké době sám vypne

Pokud doma TV vysílání pouštíte jen jako kulisu nebo dlouho sledujete vybranou stanici, po určité době, kdy přestanete používat dálkový ovladač k Mediaboxu, dojde k automatickému vypnutí zařízení do pohotovostního režimu. Toto bezpečnostní a úsporné opatření lze však jednoduše upravovat. V menu přístroje můžete zkrátit nebo prodloužit interval pro vypnutí Mediaboxu, případně funkci zcela odstavit z činnosti.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku SYSTÉM

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Časovač pohotovostního režimu.

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

4. Vyberte požadovanou hodnotu

 

Opakovaným stiskem šipky nahoru nebo dolů vyberte požadovaný časový interval, za který zařízení po nečinnosti dálkového ovládání automaticky přejde do úsporného režimu, a svou volbu potvrďte tlačítkem OK.

 

Tip: Volbou Vypnuto automatické vypínání zrušíte, po delší nečinnosti se již neukáže upozorňovací obrazovka s časovým odpočtem, která informuje o následném přechodu zařízení do pohotovostního režimu.

 

Jakmile nastavení časovače potvrdíte, opakovaným stiskem tlačítka BACK se vrátíte do živého vysílání.