Návod na nastavení optimálního rozlišení HD DVR Mediaboxu

Neumožňuje-li Váš TV přijímač nastavení rozlišení na HDMI vstupu, případně si nejste jisti, jakou optimální hodnotu máte nastavit na set-top boxu, připravili jsme pro Vás několik jednoduchých kroků, pomocí nichž můžete zvolit optimální rozlišení automaticky.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku OBRAZ & ZVUK

 
 

4. Ověřte nastavení video výstupu

 

Abyste mohli měnit nastavení rozlišení pro digitální připojení přes HDMI, je zapotřebí, aby byla na řádku Primární video výstup nastavena hodnota HDMI. Pokud tomu tak není, šipkou dolů na dálkovém ovladači označte tento řádek a svoji volbu potvrďte tlačítkem OK. Poté vyberte možnost HDMI a stiskněte OK.

 
 

5. Označte šipkou dolů položku HDMI rozlišení

 

Svou volbu potvrďte tlačítkem OK.

 
 

6. Vyberte hodnotu „Z TV“

 

Volbu potvrďte tlačítkem OK. Po chvíli se automaticky nastaví maximální podporované rozlišení dle Vašeho TV přijímače. Opakovaným stiskem tlačítka BACK se vrátíte do živého vysílání.