Návod na přepnutí poměru stran na Mediaboxu - HDMI 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

na obrazovce televizoru se objeví následující položky:

 

 
 

2. Mačkejte šipku doprava, dokud se menu nezastaví na položce NASTAVENÍ

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 

 
 

3. Vyberte pomocí šipek nahoru a dolů položku DALŠÍ NASTAVENÍ

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 

 
 

4. Vyberte pomocí šipek nahoru a dolů položku NASTAVENÍ HDMI

 

Svůj výběr OPĚT potvrďte tlačítkem OK.

 

 
 

5. Vyberte položku KONVERZE OBRAZU

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

6. Vyberte jednu z možností konverze obrazu

 

Různé televizní pořady se natáčejí v různém poměru stran, nejčastěji v 4:3 či 16:9. Pro představu uvádíme, jak se konverze obrazu projeví u obrazovky 16:9 při sledování pořadu natočeného ve formátu 4:3.

 

 

Výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

7. Menu můžete zavřít tlačítkem BACK