Návod na přepnutí poměru stran na Mediaboxu - SCART

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku OBRAZ & ZVUK

 
 

4. Ověřte nastavení video výstupu

 

Abyste mohli měnit nastavení poměru obrazu pro analogové připojení přes SCART, je zapotřebí, aby byla na řádku Primární video výstup nastavena hodnota SCART. Pokud tomu tak není, šipkou dolů na dálkovém ovladači označte tento řádek a svoji volbu potvrďte tlačítkem OK. Poté vyberte možnost SCART a stiskněte OK.

 
 

5. Vyberte jednu z možností poměru stran

 

Šipkou dolů označte řádek Poměr stran TV a potvrďte tlačítkem OK.

 

Postupujte podle jednoduché pomůcky – vypadá-li tvar obrazovky Vašeho televizoru spíše jako čtverec, zvolte možnost 4:3. Pokud připomíná obdélník, označte 16:9.

 

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK. Po dokončení nastavení se několikerým stiskem tlačítka BACK můžete vrátit zpět do živého vysílání.

 

Tip: Třetí položka v nabídce OBRAZ & ZVUK umožňuje dodatečné úpravy formátu obrazu vysílaném v režimu 4:3/16:9 (zvětšení nebo rozšíření obrazu). Doporučená výchozí hodnota je Plný režim.