Návod na jednotlivé mazání nahrávek

V případě, kdy nezbývá dostatek diskového prostoru na HD DVR Mediaboxu nebo chcete jen odstranit některé nepotřebné nahrávky z uložiště zařízení, přistoupíte k mazání nahrávek. Způsobů, jakými se toho dá docílit, je několik. Seznam Vašich záznamů zobrazíte v menu Mediaboxu v sekci Knihovna, případně využitím tlačítka DVR na dálkovém ovladači. Nahrávky lze také smazat všechny najednou pomocí jediné volby.

 

V seznamu nahrávek se zobrazují všechny záznamy – jednorázově pořízené filmy, epizody seriálů, opakující se nahrávky a také nekompletní stopy, které jste začali nahrávat v průběhu vysílání. Pro každý takový typ záznamu se v seznamu u položky zobrazuje symbol popelnice napravo, pomocí kterého můžete po jednom nahrávky postupně mazat z úložiště boxu. Při odstraňování jednorázových nebo neúplných nahrávek se zpravidla neukáže žádná následná potvrzovací obrazovka, pro opakované záznamy téhož pořadu se naopak zobrazí výčet epizod, které můžete jednotlivě vymazat. Právě pořizované a ještě nedokončené nahrávky lze zastavit nebo rovnou smazat z disku.

 

Pomocí následujícího zjednodušeného návodu se Vám pokusíme znázornit, jak lze s některými typy nahrávek v seznamu nakládat, když si je přejete smazat.

 

1. Vyvolejte seznam nahraných pořadů

 

Pomocí tlačítka DVR dálkového ovladače zobrazte přehled záznamů uložených na disku Mediaboxu.

 
 

2. Vymazání jednorázové nebo nekompletní nahrávky

 

Pomocí šipky dolů na dálkovém ovladači modře označte řádek s filmem nebo titulem, který požadujete smazat, a šipkou doprava přeskočte na symbol popelnice. Následně potvrďte vymazání tlačítkem OK, nahrávka bude za několik vteřin z disku zařízení smazána a zobrazí se o tom potvrzovací hláška v pravém horním roku obrazovky.

 

Tip: Nekompletní stopy, jejichž nahrávání bylo zahájeno až v průběhu vysílání, jsou označeny vedle názvu symbolem červené kruhové výseče.

 
 

3. Vymazání jednotlivých epizod seriálu

 

Podle bodu 2 označte řádek seriálu (v závorce je u názvu uveden počet nahraných epizod) a potvrďte svůj výběr tlačítkem OK. Šipkou nahoru nebo dolů vyberte příslušnou epizodu, šipkou doprava poté přeskočte na symbol popelnice a stiskněte tlačítko OK. Na následující obrazovce označte položku Smazat nahrávku a potvrďte volbu tlačítkem OK, nahrávka bude za několik vteřin z disku zařízení smazána a zobrazí se o tom potvrzovací hláška v pravém horním roku obrazovky.

 

Tip: Postup můžete opakovat do té doby, dokud nebude požadovaný počet epizod odstraněn. Pokud budete chtít smazat všechny epizody včetně budoucího plánu nahrávání, můžete zvolit rovnou položku Vymazat vše & zrušit budoucí nahrávky nebo postupovat podle kroku 5.

 
 

4. Zrušení plánování budoucích opakovaných záznamů seriálu

 

Podobně jako v bodu 3 označte řádek s epizodou, u které figuruje nalevo symbol prázdného červeného kolečka (označuje zatím nenahraný naplánovaný záznam), šipkou doprava poté přeskočte na symbol popelnice a stiskněte tlačítko OK. Na následující obrazovce označte položku Zrušit nahrávání série a potvrďte volbu tlačítkem OK, žádná budoucí epizoda tohoto pořadu již nebude zaznamenána. Po chvíli se o zvolené akci zobrazí potvrzovací hláška v pravém horním roku obrazovky.

 
 

5. Vymazání všech epizod seriálu najednou

 

Podobně jako v bodu 2 vyberte položku seriálu obsahující několik nahraných epizod, pomocí šipky doprava přeskočte doprava na symbol popelnice a stiskněte tlačítko OK. Na následující potvrzovací obrazovce Smazat nahrávky označte a tlačítkem OK potvrďte některou z položek:

 

Smazat nahrávky série – smažete doposud realizované nahrávky, plán nahrávání seriálu do budoucna bude zachován.

 

Vymazat vše & zrušit budoucí nahrávky – vymazány budou všechny epizody a bude zrušen také plán nahrávání budoucího vysílání seriálu.

 
 

6. Vraťte se do živého vysílání

 

Jakmile máte dokončeny všechny potřebné úkony spojené s mazáním nahrávek, několikerým stiskem tlačítka BACK se vrátíte do živého vysílání.