Návod na provedení 2tlačítkového resetu

HD DVR Mediabox je jako malý domácí počítač, pokud nereaguje na povely z dálkového ovladače, nezobrazuje se obsah vysílání nebo se nemůžete dostat do MENU pro provedení továrního nastavení z nabídky, zařízení mohlo zamrznout. Následující postup ukáže, jak můžete resetovat zařízení do výchozích hodnot pomocí tlačítek na předním panelu, aniž byste vymazali pořízené nahrávky.

 

Tip: Pro snazší ovládání HD DVR Mediaboxu si uvolněte obě ruce, budete je potřebovat pro současnou manipulaci s předními tlačítky a zadním vypínačem.

1. Zkontrolujte napájení HD DVR Mediaboxu

 

Přesvědčte se, že kontrolka vypínače na předním panelu svítí (oranžově, zeleně nebo červeně). Pokud nesvítí, prověřte napájecí kabel, zda je v elektrické zástrčce a v napájecí zdířce zezadu set-top boxu.

 

Tip: Ujistěte se také, zda máte zapnutý televizní přijímač a že je nastaven na správný zdroj signálu z HD DVR Mediaboxu.

 
 

2. Vypněte zadní kolébkový vypínač do polohy 0 (vypnuto)

 
 

3. Stiskněte najednou tlačítko - (minus) a vypínací tlačítko na předním panelu

 

Druhou rukou současně set-top box zadním kolébkovým vypínačem zapněte. Tlačítka zepředu je po zapnutí Mediaboxu potřeba držet do té doby, dokud se na TV obrazovce neobjeví obrázek se set-top boxem.

 

Upozornění: Proces nastavení zařízení může trvat několik minut, televizor ani set-top box během toho nevypínejte ani nemanipulujte s napájecími přívody nebo propojovací kabeláží. Přístroj se může opakovaně restartovat a TV obrazovka v souvislosti s tím ztratí na chvíli signál.

 
 

4. Dokončete nastavení zařízení

 

Set-top box se nastaví do výchozích hodnot a na televizoru se objeví obrazovky podobně, jako byste zařízení spouštěli poprvé. Jaké volby dále nastavit najdete v Samoinstalační příručce.

 

Tip: Pokud se během resetu boxu ani po několika minutách tato obrazovka neobjevila, ztratili jste obraz, případně na Mediaboxu neustále bliká provozní kontrolka, pokračujte dle postupu pro odstraňování potíží při instalaci zařízení.