Návod na přepnutí vstupu na televizoru

Televizor umí zobrazit signál z různých zdrojů (tzv. vstupů), například z videa, DVD přehrávače, z antény nebo ze set-top boxu. Čas od času se ale stane, že se nastavený vstup přepne na výchozí, tedy na anténu (označenou v TV přijímači jako „TV“ nebo „antenna“). V tomto případě i při manipulaci s ovladačem Mediaboxu zařízení zdánlivě nereaguje, protože obsah jeho vysílání nyní televizor nezobrazuje. Abyste mohli vstup přepnout zpět, budete pro tento postup potřebovat ovladač od Vaší TV. Než začnete postupovat podle níže uvedených kroků, přesvědčte se, že je set-top box zapnutý jako při běžném provozu.

 

Upozornění: Ovládání v menu se u různých značek a typů televizorů může výrazně lišit. Nelze připravit univerzální návod na všechny přijímače, proto považujte následující postup za ilustrativní a nejlépe předem nahlédněte do návodu k obsluze nebo manuál vyhledejte na internetu pomocí modelového označení přístroje z jeho výrobního štítku.

 

1. Na ovladači od televizoru vyhledejte tlačítko, které slouží k přepínání vstupů. Bývá označováno různě, nejčastěji názvem SOURCE, INPUT, AV, A/V, AV/TV, případně symbolem domečku (velké menu) nebo obdélníčku se šipkou dovnitř. Naleznete ho zpravidla v horní části ovladače poblíž vypínacího tlačítka.

 

Příklady tlačítek k přepínání vstupů na dálkovém ovládání pro vybrané značky televizorů:

 

TV Samsung

TV Samsung

TV LG

TV LG

TV Panasonic

TV Sharp

 
 

2. Po zmáčknutí tlačítka pro volbu zdroje signálu se televizor buď rovnou přepne na další vstup, nebo na obrazovce vyskočí tabulka s možností následně zdroj zvolit.

 

Vstup na TV se rovnou přepne.

Stiskejte pomalu několikrát tlačítko pro volbu vstupů na ovladači, dokud se na obrazovce neobjeví symbol se správným zdrojem signálu z Mediaboxu.

 

Objeví se tabulka s možností přepínat zdroje signálu na TV.

Vyberte v tabulce pomocí šipek na ovladači příslušný vstup z Mediaboxu a potvrďte volbu tlačítkem OK či ENTER.

 

Tip: Pokud si nevíte rady s volbou správného zdroje signálu, vyzkoušejte buď postupně přepínat na všechny dostupné vstupy, které Váš přijímač v menu nabízí, dokud se nezobrazí obsah vysílání z Mediaboxu, nebo pro úsporu času ověřte, do které zdířky na Vašem přijímači vede propojovací kabel mezi TV a set-top boxem a následně vyberte odpovídající volbu.

 

Kabel HDMI:

Vstup je na televizoru označený jako HDMI. Má-li váš televizor více vstupů, odlišují se od sebe nejčastěji číslováním (HDMI1, HDMI2 apod.) – správný z nich je pak ten, do kterého vede kabel z Mediaboxu.

 

 

Kabel SCART:

Vstup je na televizoru označený jako SCART (případně SCART 1, SCART 2 atd.) nebo pojmenovaný zkratkou AV (popř. EXT).

 

 

Příklady zobrazení HDMI vstupů v menu nejpoužívanějších značek TV:

 

TV Samsung

TV Samsung

TV LG

TV Sony

Tip: Na většině TV přijímačů se zobrazují jen ty vstupy, které jsou obsazené kabelem (nebo je v nich dostupný signál), případně bývají neobsazené zdroje signálu zašedlé a nelze na ně přepínat. Doporučujeme před nastavením vstupů zkontrolovat, zda je Mediabox zapnutý a řádně připojený do televizoru.