Návod na spárování dálkového ovladače s televizorem

Pořídili jste si nový televizor, instalujete HD DVR Mediabox nebo jste provedli reset dálkového ovládání? Pro tyto případy bude potřeba provést nové párování s televizním přijímačem pomocí následujícího postupu.

1. Zapněte televizor

 

Stiskněte šipku dolů u dvoutlačítka VOL (1) a současně tlačítko ZDROJ (2). Držte tlačítka po dobu zhruba 3 sekund, dokud se nerozbliká červená kontrolka na tlačítku TV (3). Poté uvolněte obě tlačítka a zadejte čtyřmístný kód značky Vašeho televizoru:.

 

Číselné kódy televizorů

 
 

2. Ověřte připojení

 

Chcete-li ověřit připojení, zkuste pomocí ovladače televizor vypnout nebo zapnout (3). Pokud televizní přijímač nereaguje, opakujte postup od prvního kroku, v případě úspěšného zapnutí nebo vypnutí TV uložte nastavení tlačítkem REC (4).