Návod na spárování dálkového ovladače s HD DVR Mediaboxem 

Pokud ovladač na HD DVR Mediabox přestal reagovat, je jednou z možností provést reset a spárování dálkového ovládání se zařízením. Projděte jednoduchý návod níže nebo následujte další rady a postupy, pokud jste zatím jiné možnosti opravy nezkoušeli.

 

Tip: Pro vyloučení chyby v párování je vhodné začít nejprve resetováním ovladače, poté se můžete pokusit ovladač s Mediaboxem spárovat znovu. Upozorňujeme, že pravděpodobně bude potřeba obnovit párování i s Vaší TV (vyjma většiny modelů přijímačů značky Samsung).

1. Resetování dálkového ovladače (odpárování)

 

Zmáčkněte na ovladači postupně tlačítka fn + DEL + 0 a držte je společně stisknuté po dobu přibližně 10 vteřin (po úspěšném dokončení několikrát zeleně zabliká kontrolka tlačítka se symbolem zámečku vedle).

 

Upozornění: Resetováním smažete párování nejen s Mediaboxem, ale i s televizorem. Nefunguje-li poté ovládání hlasitosti nebo zapínání a vypínání TV jako původně, spárujte ovladač také s Vaším přijímačem.

 
 

2. Spárování dálkového ovladače s Mediaboxem

 

Stiskněte na ovladači tlačítko se symbolem dvou šipek a držte je po dobu přibližně 10 vteřin (po úspěšném dokončení několikrát zeleně zabliká kontrolka tlačítka se symbolem zámečku vedle).

 

Tip: Většinou není opětovné párování po dokončení předchozího kroku potřeba. Pokud stisknete libovolné tlačítko na opačné straně ovladače, červeně se rozsvítí a po chvilce několikrát krátce zabliká kontrolka tlačítka BOX, čímž dálkové ovládání potvrdí spárování s Mediaboxem. Poté je ovladač připraven k použití.