Návod na úpravu jazyka titulků

Pokud se zobrazují na některých pořadech distribuovaných v původním znění titulky v nevyžádaném jazyce nebo se neobjevují vůbec, je vhodné ověřit nejprve v obecném nastavení Mediaboxu, zda je zobrazování titulků aktivní a jaký je zvolen jejich výchozí jazyk, a poté v detailu o pořadu zkontrolovat, jestli jsou pro něj v požadovaném jazyce titulky dostupné. Pomoci Vám může tento souhrnný návod.

 

Tip: U některých vysílaných titulů nemusí být k dispozici v domácím jazyce ani zvuková stopa, ani titulky, obvykle se nejedná o závadu, ale o vlastnost daného pořadu. V případě nejasností nás kontaktujte.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku PŘEDVOLBY

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Možnosti titulků.

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

4. Ověřte, že jsou titulky aktivní

 

Pokud je symbol háčku u položky Vypnuto, šipkou dolů vyberte možnost Standardní a potvrďte tlačítkem OK. Jedním stiskem tlačítka BACK se po dokončení nastavení vraťte o krok zpět v menu. Jestliže jste měli zvolenou možnost jinou než Vypnuto,
pokračujte následujícím bodem.

 

Tip: Skryté titulky zobrazují také pomocné titulky a další text pro neslyšící, na zobrazení standardních nemá tato volba vliv, v některých případech se ale mohou běžné a skryté navzájem překrývat.

 
 

5. Vyberte volbu Jazyk titulků

 

Pomocí šipky dolu označte a tlačítkem OK potvrďte výběr položky Jazyk titulků.

 

Tip: Položka se v případě, kdy dle předchozího bodu zůstane nastavení titulků vypnuté, nezobrazí. Pokud volbu nevidíte, vraťte se k bodu 4 a aktivujte titulky.

 
 

6. Zvolte požadovaný jazyk

 

Pomocí šipek nahoru nebo dolů označte modře řádek s preferovaným výchozím jazykem, ve kterém požadujete titulky, jsou-li pro pořad dostupné, zobrazovat. Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK a několikerým stiskem tlačítka BACK se vraťte do živého vysílání.

 
 

7. Stiskněte tlačítko INFO

 

Zobrazí se možnosti k právě vysílanému pořadu. Šipkou doprava označte položku JAZYKOVÉ VOLBY a stiskněte OK.

 

Upozornění: Má-li právě vysílaný pořad zpoždění vůči jeho plánovanému ukončení dle EPG a do konce zbývá jen několik minut, je možné, že titulky pro něj již nebude možné nastavit.

 
 

8. Vyberte položku Titulky

 

Svou volbu potvrďte tlačítkem OK.

 
 

9. Zvolte jazyk

 

Pokud je požadovaný jazyk titulků k dispozici, označte příslušný řádek pomocí šipky nahoru nebo dolů a stiskněte tlačítko OK, tím se potvrdí příslušná volba. Několikerým stisknutím tlačítka BACK se vrátíte zpět na vysílaný pořad. Po chvilce se aktivuje vaše volba a titulky v příslušném jazyce by se měly zobrazit.