Návod na úpravu věkového omezení (rodičovská kontrola)

Společnost UPC si je vědoma důležitosti podílet se na ochraně našich dětí a mladistvých diváků před obsahem nepřiměřeným jejich věku nebo duševnímu vývoji, proto je továrně HD DVR Mediabox přednastaven na blokování obsahu pro dospělé i při vypnuté rodičovské kontrole. Pomocí návodu níže můžete úroveň věkové hranice upravit podle svého uvážení a přednastavených hodnot v menu přístroje.

 

Jednotlivé pořady, které budou nést informaci v programovém průvodci (EPG) o doporučeném minimálním věku vyšším, než je Vámi zvolená hranice, se uzamknou PIN kódem. Ten bude nutné zadat pro odemknutí programu v takovém případě pokaždé, zámek bude uvolněn na jednu hodinu pro všechny kanály s odpovídajícím obsahem. Nemáte-li v domácnosti žádné mladé nebo dospívající členy nebo nechcete využívat rodičovskou ochranu, můžete tuto funkci na zařízení prakticky deaktivovat.

1. Zmáčkněte na ovladači od Mediaboxu tlačítko MENU

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku RODIČOVSKÝ ZÁMEK

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Nastavit věkové omezení. Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 

 
 

4. Zadejte PIN kód

 

Z výroby je PIN kód přednastaven na hodnotu 0000, pokud jste ho sami nezměnili. Na číselníku dálkového ovladače postupně vyťukejte kód, na obrazovce se namísto číslic budou zvýrazňovat předvolené symboly hvězdiček. Nakonec volbu potvrďte tlačítkem OK.

 

Upozornění: Pokud tovární PIN 0000 nefunguje, vyzkoušejte případně 1234. HD DVR Mediabox má nastavenu ochranu – jestliže zadáte třikrát chybný kód, další pokus bude možný za dalších 15 minut. Změnili jste PIN sami, a už si na něj nevzpomínáte? Nevadí, kontaktujte nás, zařídíme pro Vás obnovu kódu.

 
 

5. Vyberte věkový limit

 

Číselné hodnoty uvádějí maximální přípustnou věkovou hranici pro zobrazení vysílání. Pokud pořad nese informaci o vhodnosti obsahu pro starší diváky, než je zvolená hodnota, bude vyžadováno zadání PIN kódu pro jeho odemčení.

 

Opakovaným stiskem šipky dolů na dálkovém ovladači zvolte požadovanou hodnotu věkové hranice a stiskněte OK. Několikerým zmáčknutím tlačítka BACK se můžete vrátit do živého vysílání.

 

Tip: Volba Vypnuto je přednastavená továrně a automaticky zamezuje přístup pro kanály určené výhradně dospělým, tuto vlastnost nelze odstranit, vždy bude pro sledování tohoto obsahu na HD DVR Mediaboxu z důvodu zvýšené ochrany nutné zadat PIN kód.