Návod na zapnutí nebo vypnutí skrytých titulků

Skryté titulky pomáhají divákům se sluchovým postižením zorientovat se v rozhovorech postav nebo přibližují v pořadech okolní zvuky, které jsou podstatné pro děj. Zobrazují se zpravidla v barvě odlišné od běžných titulků a jsou dostupné v českém jazyce na vybraných kanálech. Někdy je však jejich spuštění nežádoucí, například v případech, kdy jsou dostupné i běžné titulky, které jsou součástí obrazové stopy, a tak se oboje vzájemně překrývají. Aktivace nebo deaktivace skrytých titulků se provádí v menu Mediaboxu a popisuje ji níže uvedený obrázkový návod.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku PŘEDVOLBY

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Možnosti titulků.

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

4. Zkontrolujte označení Skryté titulky

 

Ověřte, zda se symbol háčku nachází u položky Skryté titulky. Pro jejich spuštění označte tento řádek pomocí šipky dolů a svou volbu potvrďte tlačítkem OK. V případě, že si přejete tuto volbu deaktivovat, vyberte možnost Standardní a stiskněte OK. Po dokončení nastavení se můžete vrátit do živého vysílání několikerým stiskem tlačítka BACK.

 

Tip: Zvolením položky Vypnuto deaktivujete zobrazování všech titulků včetně volitelných u cizojazyčných filmů.