Návod na zapnutí nebo vypnutí Zpětného zhlédnutí

V set-top boxu je možné službu Zpětného zhlédnutí aktivovat nebo deaktivovat. Následující postup slouží pro ověření nebo změnu nastavení přímo v menu zařízení v některých případech, kdy se nedaří spustit pořad ze záznamu běžným způsobem.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku SYSTÉM

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Aktivace zpětného zhlédnutí.

 

Na řádku je zobrazena hodnota Vypnuto – tlačítkem OK potvrdíte aktivaci Zpětného zhlédnutí a zobrazí se potvrzovací obrazovka podle bodu 4 níže.

 

Na řádku je zobrazena hodnota Zapnuto – tlačítkem OK službu vypnete.

 

Upozornění: Vypnutím Zpětného zhlédnutí ztratíte záznamy odvysílaných pořadů až 7 dní dozadu. Nahrávání zahájíte až od okamžiku potvrzení opětovné aktivace služby podle bodu 4 níže, pořady odvysílané před tímto okamžikem již nebudou dostupné.

 
 

4. V případě aktivace služby potvrďte nahrávání

 

Vyberte šipkou nahoru nebo dolů volbu Souhlasím a potvrďte tlačítkem OK. Pořady se začnou zaznamenávat pro pozdější zhlédnutí od tohoto okamžiku. Několikerým stiskem tlačítka BACK se vrátíte zpět do živého vysílání.

 

Tip: Stejná potvrzovací obrazovka se ukáže, pokusíte-li se s neaktivním Zpětným zhlédnutím spustit libovolný již odvysílaný pořad z nabídky vyvolané pomocí tlačítka GUIDE na ovladači.