Návod na zobrazení stavu zaplnění disku

V některých případech, kdy se Mediabox chová nestandardně, nepořizuje celý záznam pořadů nebo nenahrává vůbec, je vhodné zkontrolovat, do jaké míry je vyhrazená kapacita pevného disku vyčerpána. Pokud své nahrávky průběžně nemažete, doporučujeme tuto kontrolu provádět častěji.

 

Doporučení: Své záznamy neponechávejte v Mediaboxu dlouhodobě. Při intenzivním nahrávání nebo vyčerpání kapacity uložiště může dojít k chybám. V nouzových případech je pak nutný celkový reset zařízení nebo jeho výměna. Nahrávky nelze z důvodů autorské ochrany zálohovat ani přenášet, cenné záznamy doporučujeme uchovávat pomocí zařízení nebo služeb vhodných pro archivaci.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku SYSTÉM

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Systémové informace.

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

4. Zkontrolujte řádek OBSAZENÝ PROSTOR DISKU

 

Opakovaným stiskem tlačítka BACK se vrátíte zpět do vysílání.

 

Tip: Obsazenost disku je udávána v procentech. Pokud je kapacita vyčerpána na 80 % nebo více, hrozí, že se další nahrávky již nepořídí celé nebo nebude možné záznam nastavit, případně se ovládání set-top boxu může celkově zpomalit. Doporučujeme nepotřebné nebo zhlédnuté nahrávky průběžně mazat.