Návod na pořízení nahrávky přes detail pořadu

1. Vyvolejte programového průvodce

 

Stisknutím tlačítka GUIDE na dálkovém ovladači zobrazte programového průvodce (EPG) a šipkami nahoru či dolů a doprava vyberte pořad, který si přejete nahrát. Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

2. Označte volbu NAHRÁT

 

Šipkami doprava nebo doleva označte položku NAHRÁT a svou volbu potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Potvrďte požadovaný způsob nahrávání

 

Šipkou nahoru nebo dolů zvolte, zda chcete nahrávat celou sérii pořadu, jedná-li se o pravidelné vysílání (například seriál), nebo jen jednorázově zvolenou epizodu. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK. Mediabox povel k záznamu po chvíli zpracuje a u detailu pořadu vpravo nahoře vyskočí informační hláška Nahrávání je nastaveno.

 
 

4. Proveďte kontrolu nahrávání pořadu

 

Pomocí tlačítka GUIDE vyvolejte nabídku EPG jako v bodu 1 a ověřte, že se u budoucího pořadu zobrazuje červené kolečko signalizující správně naplánovaný záznam. Stiskem tlačítka BACK se vrátíte zpět do živého vysílání.