Návod na úpravu časové rezervy při nahrávání

HD DVR Mediabox spouští a zastavuje nahrávání podle informací uvedených v programovém průvodci. Časový rozvrh vysílání pořadů na jednotlivých kanálech však nemusí kopírovat skutečný stav, nejčastěji vlivem uvádění reklam dochází k posunu skutečného začátku, ve výjimečných případech i k dřívějšímu zahájení vysílání. Pokud plánujete nahrávky dopředu, doporučujeme mít nastavenou časovou rezervu, která zajistí včasné spuštění nahrávání a zajistí, že se záznam pořídí až do konce. Pro tento účel můžete využít následující jednoduchý postup.

 

Upozornění: Nastavení časové rezervy ovlivní všechny naplánované nahrávky, zařízení nepodporuje úpravy nebo individuální nastavení časového rozpětí jen pro některé záznamy.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku SYSTÉM

 

Pro nastavení nahrávání s předstihem poté pomocí šípky dolů označte položku Nahrávat před pořadem, chcete-li upravit časovou rezervu po ukončení vysílání pořadu, zvýrazněte řádek Nahrávat po pořadu.

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 

Tip: Doporučené hodnoty pro nahrávání před pořadem jsou 5 minut, po pořadu 15 minut.

 
 

4. Nahrávání před pořadem

 

Šipkou dolů označte požadovanou hodnotu spuštění záznamu s předstihem a svou volbu potvrďte tlačítkem OK.

 

Tip: Symbol háčku u předvolené hodnoty se během výběru přemístí k požadované volbě až po jejím potvrzení.

 
 

5. Nahrávání po pořadu

 

Pomocí šipky dolů zvýrazněte řádek s požadovanou volbou časové rezervy v nahrávání po skončení pořadu a svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 

Tip: Symbol háčku u předvolené hodnoty se během výběru přemístí k požadované volbě až po jejím potvrzení. Vzhledem k tomu, že zpoždění ve vysílání bývá častější, je maximální hodnota pro nahrávání po pořadu ve srovnání s možnostmi u nastavení předstihu záznamu delší (až 30 minut záznamu navíc).

 
 

6. Vraťte se do živého vysílání

 

Jakmile máte dokončeny všechny potřebné úkony spojené s úpravami časových rezerv pro nahrávání, několikerým stiskem tlačítka BACK se vrátíte do živého vysílání.