Návod na úpravu pohotovostního režimu

V několika následujících krocích se dozvíte, jak můžete ovlivnit spotřebu HD DVR Mediaboxu nastavením odpovídajícího pohotovostního režimu pro případy, kdy ukončíte sledování a set-top box vypnete.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku SYSTÉM

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Režim spotřeby energie.

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

4. Vyberte požadovaný režim

 

Pomocí šipky dolů označte a tlačítkem OK potvrďte některý z následujících režimů:

 

Rychlý start – doporučený režim, zapnutí zařízení proběhne v několika vteřinách, po vypnutí provozní kontrolka svítí oranžově.

 

Aktivní start – režim, kdy je odpojen přívod signálu do TV, naběhnutí trvá asi tři čtvrtě minuty, spotřeba je při vypnutém stavu o něco nižší, po vypnutí provozní kontrolka svítí červeně.

 

ECO režim – zapnutí boxu trvá asi minutu, spotřeba vypnutého zařízení je nejnižší, ale nelze pak používat telefon ani internet, po vypnutí provozní kontrolka svítí červeně.

 

Máte-li nastavenu a potvrzenu požadovanou volbu, opakovaným stiskem tlačítka BACK se vrátíte do živého vysílání.