Návod na zrušení všech plánů nahrávek

Občas nastane situace, kdy v rodinném kruhu zadává každý z diváků domácnosti vlastní nahrávání v takové míře, že již není možné jednorázově doplánovat záznam očekávaného filmu nebo pořadu. Abyste nemuseli procházet rozsáhlý seznam plánů a mazat je jednotlivě, můžete pomocí několika následujících bodů jednoduše zrušit všechny plány nahrávek najednou. O dosud pořízené záznamy takto nepřijdete, jen bude potřeba začít plánovat budoucí jednorázové nebo pravidelné nahrávání programů znovu.

 

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku SYSTÉM

 

Následně opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Zrušit všechny naplánované nahrávky.

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

4. Potvrďte zrušení plánu nahrávek

 

Pomocí šipky nahoru nebo dolů vyberte položku Zrušit všechny nahrávky a svou volbu potvrďte tlačítkem OK. Všechny plány nahrávek, jejichž záznam měl v budoucnu proběhnout, budou od tohoto okamžiku zrušeny a po chvíli se o tom zobrazí informační hlášení v pravém horním rohu obrazovky.

 
 

5. Vraťte se do živého vysílání

 

Několikerým stiskem tlačítka BACK se vrátíte zpět do živého vysílání.