Návod na odstranění potíží během instalace 

Jestliže během instalace HD DVR Mediaboxu proces zamrzl na úvodní instalační obrazovce, případně po resetu zařízení provozní kontrolka na předním panelu neustále bliká a TV obrazovka je černá nebo se na ní zobrazuje hláška o chybějícím signálu, můžete se pokusit dokončit načtení a nastavení set-top boxu svépomocí podle několika následujících kroků.

1. Není-li v lokalitě hlášen výpadek internetových služeb, otočte HD DVR Mediabox zadním panelem k sobě.

 
 

2. Odpojte vytažením anténní kabel ze zdířky COAX IN a pokračujte na jeho druhý konec k účastnické zásuvce, odkud ho odšroubujte. Oba konektory otřete do suché textilie a zapojte zpět na místo.

 

Důležité upozornění: Během manipulace s koaxiálním kabelem na něm ověřte, zda není nikde mezi set-top boxem a zásuvkou přehnutý, přelomený nebo sešlápnutý (nesmí vést například pod podlahou nebo prahem, kde by byl permanentně vystavován námaze) a zda nejsou poškozeny konektory. Na vedení důrazně nedoporučujeme používání pasivního rozbočovače pro účely rozdvojení signálu internetových služeb, proto pokud ho na vedení naleznete, odstraňte jej, protože bývá velmi častým zdrojem závad, a HD DVR Mediabox připojte napřímo do účastnické zásuvky UPC.

 
 

3. Pokud po několika minutách nenaskočí obraz a kontrolka předního panelu Mediaboxu již nebliká, vypněte a zapněte kolébkový vypínač na okraji zadního panelu vedle napájecího kabelu nebo vypojte a zapojte zpět HDMI kabel ze zdířky HD OUT, obraz by měl naskočit. Bliká-li dlouho provozní dioda oranžově nebo červeně, pokračujte rovnou dalším krokem.

 

Tip: U některých typů televizorů může dojít po nějaké době k automatickému vypnutí, pokud obraz stále nevidíte, ověřte, zda je TV skutečně zapnutá a má nastavený správný zdroj signálu na Mediabox.

 
 

4. Nemáte-li na TV stále obraz, proveďte tovární nastavení modemové části – stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte vypnutím a zapnutím kolébkového vypínače jako v kroku 3.

 
 

5. Jestliže žádná z uvedených rad nepomohla, výpadek na naší straně neevidujeme a set-top box se nedaří nainstalovat nebo dokončit reset, kontaktujte nás, prosím, najdeme společně vhodné řešení.