Provozní kontrolka na předním panelu nesvítí

Situace, kdy kontrolka signalizující provoz na předním panelu nesvítí, nejčastěji souvisí s tím, že je set-top box odstaven od napájení – uvolnil se kabel z elektrické zástrčky, napájecího adaptéru nebo zdířky na zadním panelu Mediaboxu, v méně častých případech mohlo dojít k poškození přístroje přepětím nebo mimořádně závada nastala přímo na zařízení. Pro vyloučení běžných příčin postupujte podle instrukcí shrnutých do několika následujících kroků.

 

Tip: Zvláště v letních měsících, kdy jsou četnější bouřková období, doporučujeme napájecí vedení u citlivější techniky opatřit přepěťovou ochranou. V obchodech s elektropříslušenstvím jsou dostupné speciální prodlužovací přívody, nejúčinnější je však instalace trvalé ochrany přímo do domácího elektrického rozvaděče.

 

1. Zkontrolujte na levé straně zadního panelu Mediaboxu přítomnost napájecího kabelu a ověřte dále, že není nikde poškozen a u síťového adaptéru je řádně zapojen částí, která má odnímatelnou koncovku.

 

 
 

2. Kontrolka síťového adaptéru svítí zeleně, je-li zdroj pod napětím. V případě, že na něm žádnou signalizaci nevidíte, prověřte, zda je připojen do elektrické zástrčky, případě ho přepojte do jiné zásuvky nebo prodlužovacího přívodu.

 
 

3. Ověřte, že je vypínací kolébka vedle konektoru napájecího kabelu na set-top boxu v poloze 1 (zapnuto), případně pomocí ní pro jistotu set-top box vypněte a zapněte.

 

 
 

4. Pokud je vedení elektrického napájení v pořádku, kabeláž a napájecí zdroj nejsou nijak vizuálně poškozeny a vypínací kolébka je zapnutá, měla by se napravo na předním panelu rozsvítit provozní dioda zeleně, případně oranžově nebo červeně, kontrolujete-li ji s určitým časovým prodlením.

 

 
 

5. Jestliže se přes uvedené rady kontrolka předního panelu zařízení stále nerozsvítila, set-top box na dálkové ovládání nereaguje nebo se vůbec nespustí, mohlo dojít k poruše napájení v zařízení nebo napájecím zdroji. Kontaktujte nás, pokusíme se společně situaci vyřešit.