Návod na Tovární nastavení HD DVR Mediaboxu

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku SYSTÉM

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Obnova výchozího nastavení.

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 

 
 

4. Zadejte PIN kód

 

Z výroby je PIN kód přednastaven na hodnotu 0000, pokud jste ho sami nezměnili. Na číselníku dálkového ovladače postupně vyťukejte kód, na obrazovce se namísto číslic budou zvýrazňovat předvolené symboly hvězdiček. Nakonec volbu potvrďte tlačítkem OK.

 

Upozornění: Pokud tovární PIN 0000 nefunguje, vyzkoušejte případně 1234. HD DVR Mediabox má nastavenu ochranu – jestliže zadáte třikrát chybný kód, další pokus bude možný za dalších 15 minut. Změnili jste PIN sami, a už si na něj nevzpomínáte? Nevadí, kontaktujte nás, zařídíme pro Vás obnovu kódu.

 
 

5. V následujících dvou krocích potvrďte provedení továrního nastavení

 

1. potvrzovací obrazovka – zvolte ANO, pokud si přejete zachovat nahrávky. Volbou NE nastavíte formátování disku, který způsobí vymazání všech nahrávek.

 

2. potvrzovací obrazovka – volba ANO zahájí proces továrního nastavení, výběrem možnost NE se vrátíte o krok zpět.

 
 

6. Dokončete tovární nastavení

 

Pokud jste potvrdili v předchozím kroku provedení továrního nastavení, set-top box se automaticky restartuje a nastaví se na původní hodnoty. Tento proces trvá několik minut a může se během něj na chvíli ztratit obraz na Vaší TV. Následně se objeví výchozí obrazovky podobně jako při první instalaci zařízení. Pro správné nastavení HD DVR Mediaboxu následujte kroky uvedené v naší Příručce pro samoinstalaci.