Návod na úpravu seznamu uzamčených programů

Dalším prvkem rodičovské ochrany je vedle věkového nastavení také možnost omezit některým divákům v domácnosti přístup k vysílanému obsahu pro celé kanály. Občas se stane, že uživatel nedopatřením uzamkne celý kanál, a při každém jeho spuštění tak musí zadávat PIN kód. V menu Mediaboxu lze vytvořit nebo spravovat seznam programů, před jejichž zobrazením bude vyžadováno zadání PIN kódu bez ohledu na věk diváka. Pomocí následujícího návodu lze přidávat nebo odebírat kanály ze seznamu nebo ho v případě nechtěné volby zcela smazat.

1. Zmáčkněte na ovladači Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte symbol ozubeného kolečka (podsvítí se modře)

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

3. Několikerým stiskem šipky doprava označte položku RODIČOVSKÝ ZÁMEK

 

Poté opakovaným stiskem šipky dolů vyberte volbu Uzamknout programy. Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

4. Zadejte PIN kód

 

Z výroby je PIN kód přednastaven na hodnotu 0000, pokud jste ho sami nezměnili. Na číselníku dálkového ovladače postupně vyťukejte kód, na obrazovce se namísto číslic budou zvýrazňovat předvolené symboly hvězdiček. Nakonec volbu potvrďte tlačítkem OK.

 

Upozornění: Pokud tovární PIN 0000 nefunguje, vyzkoušejte případně 1234. HD DVR Mediabox má nastavenu ochranu – jestliže zadáte třikrát chybný kód, další pokus bude možný za dalších 15 minut. Změnili jste PIN sami, a už si na něj nevzpomínáte? Nevadí, kontaktujte nás, zařídíme pro Vás obnovu kódu.

 

 
 

5. Zobrazí se vedle sebe volby PŘIDAT PROGRAMY a VYMAZAT SEZNAM

 

Na levé straně okna je vidět výčet kanálů, které jsou uzamčeny.

 
 

6. Přidání nebo odebrání programů k uzamčení

 

Šipkou doprava označte možnost PŘIDAT PROGRAMY a volbu potvrďte tlačítkem OK, zobrazí se seznam všech kanálů. Ty, které mají u sebe znázorněn symbol zámečku, jsou uzamčené.

 

Tip: Nevyžadujete-li uzamykání na žádném z programů, můžete seznam uzamčených kanálů vymazat celý najednou, v tomto případě tento krok vynechejte a pokračujte na poslední bod postupu.

 

Chcete-li přidat další kanál, vyberte pomocí šipek dolů nebo nahoru požadovaný program a potvrďte tlačítkem OK, objeví se u něj následně symbol zámku. Potřebujete-li některý z již uzamčených programů ze seznamu odstranit, označte kanál, který již symbol zámku obsahuje, a tlačítkem OK z něj zámeček odstraňte.

 

Jestliže máte požadované úpravy dokončeny, několikerým stiskem tlačítka BACK se vrátíte zpět k živému vysílání.

 
 

7. Vymazání seznamu kanálů najednou

 

Jak je vidět na obrázku v bodu 5, šipkou doprava označte možnost VYMAZAT SEZNAM a volbu potvrďte tlačítkem OK. Následně se zobrazí potvrzovací okno, ve kterém vyberte položku Vymazat zamčené programy a tlačítkem OK vymazání dokončete. Opakovaným stiskem tlačítka BACK se můžete vrátit do živého vysílání.