Zařízení se pomalu spouští

Pokud od zapnutí set-top boxu dlouho čekáte na spuštění televizního vysílání, příčinu můžete hledat zpravidla v nastavení pohotovostního režimu. Pohledem na provozní kontrolku Mediaboxu lze před zapnutím jednoduše odhalit, v jakém módu se zařízení nachází a jak dlouho očekávat jeho zapnutí. V mimořádných situacích může být pro zdlouhavý start i jiný důvod, ty nejdůležitější jsme shrnuli do několika následujících bodů.

 

1. Před zapnutím HD DVR Mediaboxu na něm nejprve ověřte, zda svítí provozní kontrolka vpravo na předním panelu.

 

Barva diody napoví, jaký pohotovostní mód je na zařízení spuštěný. Červeně kontrolka svítí v případě, že je nastaven Aktivní nebo ECO režim (plné načtení boxu trvá déle), oranžově, když je aktivní Rychlý start (spuštění vysílání proběhne do několika vteřin).

 
 

2. Pokud kontrolka nesvítí a zařízení zapínáte například pomocí vypínače vlevo na zadním panelu nebo pomocí tlačítka na prodlužovacím přívodu, bude spuštění pomalé pokaždé a po načtení set-top boxu je nutné ho ještě jednou ručně zapnout ze stand-by režimu.

 

Tip: Mediabox je navržen tak, aby mohl být neustále pod proudem, není vhodné ho proto odpojovat z elektrické sítě pokaždé, kdy ukončujete sledování TV. Z bezpečnostních důvodů postačí přístroj takto vypínat až v případech, kdy na delší dobu opouštíte domácnost, například o dovolených.

 
 

3. Zapněte zařízení obvyklým způsobem a po jeho plném načtení upravte nastavení pohotovostního režimu.

 
 

4. Máte-li nastaven režim, který umožňuje rychlé spuštění, ale přesto se po startu zařízení načítá dlouho, proveďte jeho tovární nastavení pomocí předních tlačítek nebo v menu přístroje.

 
 

5. Pokud nepomohla žádná z výše uvedených rad, kontaktujte nás, najdeme řešení společně.