Mám potíže s dálkovým ovládáním

Vynechávání nebo delší odezva při používání tlačítek, případně úplný výpadek funkčnosti dálkového ovládání, bývá nejčastěji spojen s jeho nedostatečným zásobením napájecím proudem, přerušením kontaktu u vložených baterií nebo uzamknutím kláves. Jindy může být situace způsobena nevhodnou polohou ovladače. Aby nedocházelo k nechtěnému stisknutí tlačítek na rubové straně, opatřili jsme jej gyroskopem, který v určité poloze uzamkne jednu stranu ovládání. Při manipulaci s ovladačem jej proto vždy držte vodorovně.

 

Než se pustíte do pročítání nejčastěji řešených otázek, které uvádíme v závěru článku, postupujte podle následujících několika kroků.

 

1. Zkontrolujte signalizaci kontrolek TV nebo BOX na ovladači.

 

Správnou funkčnost ovladače indikují kontrolky BOX (nebo TV) v jeho horní části. Pokud stisknete tlačítko VOL, blikne červeně dioda TV, na ostatní tlačítka pak reaguje signálka BOX. Jestliže kontrolky při manipulaci s ovladačem blikají slabě nebo nesvítí vůbec, případně Mediabox na ovladač nereaguje, postupujte dalším krokem.

 
 

2. Ověřte stav baterií

 

Sejměte kryt baterií v dolní části ovladače, zkontrolujte jejich dostatečný kontakt a správné založení, případně baterie vyměňte za nové.

 

Tip: Pokud baterie v ovladači používáte déle než jeden rok, doporučujeme jejich výměnu za nepoužité. Ideálních výsledků a delší životnosti dosáhnete výběrem značkových alkalických článků s označením AAA.
O vhodné volbě se můžete poradit ve kterémkoli obchodě s elektropříslušenstvím.

 
 

3.Zkontrolujte zámek ovladače

 

Otočte ovladač a stiskněte libovolné písmeno nebo číslici na klávesnici. Pokud při zmáčknutí klávesy bliká zeleně tlačítko se symbolem zámečku, krátce jej stiskněte, čímž odemknete ovládání.

 
 

Jestliže ovladač stále nereaguje, ačkoli jste správně vložili nové baterie, provozní kontrolky korektně indikují provoz a k uzamčení ovladače nedošlo, můžete postupovat podle rad rozdělených do níže uvedených témat.

Nejčastěji řešené potíže s dálkovým ovládáním

Nejde zapnout set-top box

Vyzkoušejte nejprve vypnout a zapnout kolébkový vypínač umístěný na levém kraji zadního panelu zařízení, tím Mediabox restartujete. Set-top box zapněte ovladačem znovu, jakmile provozní kontrolka na jeho pravé přední straně zoranžoví (trvá to přibližně 2 minuty). Pokud ovladač stále nereaguje, pokuste se ho resetovat a znovu spárovat s Mediaboxem nebo proveďte tovární nastavení přijímače pomocí předních tlačítek.

 

Tip: Párování ovladače je energeticky náročnější úkon, slabší nebo nekvalitní baterie raději vyměňte. Jestliže se po restartu kolébkovým vypínačem set-top box nedaří zapnout ani ručním stiskem předního tlačítka s provozní kontrolkou, přejděte rovnou k továrnímu nastavení. Přetrvávají-li potíže s ovládáním i nadále, kontaktujte nás, pokusíme se potíže odstranit společně.

Nejde přepínat kanály

Přepínání programů lze realizovat několika způsoby, jejich výčet si můžete projít níže. Pokud ovladač reaguje správně, kontrolky podle bodu 1 v úvodním postupu výše na něm svítí a žádný z uvedených způsobů nezabírá, zkontrolujte, zda máte na Vašem TV přijímači nastaven správný vstup. Jestli je zdroj na TV nastaven na příjem signálu z Mediaboxu, a potíže dále přetrvávají, pokuste se ovladač resetovat a znovu spárovat s Mediaboxem nebo proveďte tovární nastavení set-top boxu pomocí předních tlačítek.

 

Přepínání číselníkem – stiskem jednotlivých kláves s čísly v živém vysílání přímo přepnete na požadované číslo kanálu dle řazení v nabídce.

 

Přepínání šipkami nahoru nebo dolů – z aktuální pozice se pohybujete v nabídce kanálů dle jejich řazení vpřed nebo vzad, můžete tak získat informace o právě vysílaných pořadech na jiných kanálech, aniž byste na ně museli přepínat. Pro zapnutí zvoleného programu je potřeba následně stisknout tlačítko OK.

 

Přepínání dvoutlačítkem CH s šipkami – plynule přepínáte kanály vpřed nebo vzad podle jejich programového řazení.

 

Tlačítkem GUIDE – zobrazí se podrobná nabídka vysílání včetně uplynulých i budoucích pořadů (tvz. EPG, neboli programový průvodce), pomocí něhož lze plánovat nahrávání, spouštět zpětné zhlédnutí a zobrazovat podrobné informace o vysílaných pořadech. V nabídce se pohybujete pomocí všech šipek dálkového ovladače kolem tlačítka OK.

 

Tip: Pořadí kanálů programové nabídky na Mediaboxech uvádíme v přehledu Řazení programů UPC TV.

 

Nedaří se zesílit nebo zeslabit zvuk

HD DVR Mediabox má nastavenu konstantní úroveň hlasitosti, kterou nelze měnit. Pomocí dodaného dálkového ovladače lze regulovat hlasitost pouze na spárovaném televizoru. Pokud nereagují tlačítka na ovládání hlasitosti (VOL), není ovladač korektně spárován s Vaším TV přijímačem nebo s ním není kompatibilní. V seznamu kódů můžete ověřit, zda je značka televizoru ovladačem podporována, a podle návodu na spárování s TV se pak pokuste dálkové ovládání Mediaboxu k Vašemu přijímači připojit, případně hlasitost regulujte přímo na ovladači od televizoru.

Ovladač reaguje pomalu nebo vynechává

Jestliže nepomohla výměna baterií za nové, může v cestě mezi Mediaboxem a ovladačem stát překážka, která nepropouští rádiový signál, nebo je vzdálenost od set-top boxu příliš velká. Přibližte se s dálkovým ovládáním zkušebně na krátkou vzdálenost k přednímu panelu zařízení a vyzkoušejte, zda se odezva zlepšila. Připomínáme, že zabudovaný gyroskop zaznamenává změny poloh ovladače a může způsobit dočasně uzamknutí některých kláves, proto ovládání držte vodorovně.

 

Pokud potíže přetrvávají, může zpožděně reagovat set-top box. Doporučujeme provést tovární nastavení přístroje pomocí menu nebo předních tlačítek, rychlost ovládání by se měla upravit.

 

V některých případech mohlo dojít k opotřebení některých tlačítek ovladače nebo k poruše integrovaného gyroskopu. Kontaktujte nás, projdeme společně možná řešení v této situaci.

Nedaří se spárovat ovladač s Mediaboxem

Proces párování ovladače se set-top boxem je vyžadován zejména během instalace nebo provádění továrního nastavení Mediaboxu a má vyšší nároky na energii z vložených baterií, doporučujeme proto používat značkové alkalické články. Pokud jste je již v ovladači vyměnili, ale přesto se opakovaně nedaří dokončit párování, zkuste se s dálkovým ovládáním přiblížit k set-top boxu asi na půl metru, otočte je několikrát pomalu kolem své osy a stiskněte znovu dlouze tlačítko pro párování, dokud se nerozbliká zeleně klávesa se symbolem zámečku vlevo od nuly. Dbejte přitom, aby byl ovladač ve vodorovné poloze, a držte ho nejlépe jen jednou rukou. Jestliže se ani po několika pokusech takto nepodaří párování provést, kontaktujte nás, zkusíme společně nalézt jiná řešení.

 

Tip: Znázornění některých uvedených tlačítek uvádíme například v postupu pro spárování ovladače s Mediaboxem.

Nedaří se spárovat ovladač s televizorem

Dálkové ovládání HD DVR Mediaboxu je od výroby přednastaveno na komunikaci s většinou modelů TV značky Samsung. Pro televizory jiných značek je nutné vyhledat odpovídající kód a projít procesem párování. Nenajdete-li Vaši značku v seznamu, ovládání TV není v tomto případě podporováno. V některých případech mohou pomoci kódy jiných poskytovatelů kabelové televize pro univerzální ovladače, korektní spárování a fungování však nemůžeme garantovat, pro ovládání proto raději použijte originální dálkový ovladač dodaný k Vaší TV.

Ovladač nereaguje

Přestože jste postupovali podle kroků v úvodu stránky, dálkové ovládání HD DVR Mediaboxu stále nereaguje ani na spárovanou televizi, ani na set-top box? Mohlo dojít k poruše gyroskopu umístěného uvnitř ovládání – otočte ovladač několikrát o 360 stupňů stranou s rozšířenou klávesnicí vzhůru a dokola zpět a vyzkoušejte po chvíli, zda se funkčnost neupravila.

 

Jestliže ovladač reaguje jen na Váš TV přijímač, ale na Mediabox nikoli, vyzkoušejte resetování a opětovné spárování, případně proveďte tovární nastavení set-top boxu pomocí tlačítek na předním panelu. Pokud uvedené rady nepomohly, může být ovladač poškozen, kontaktujte nás, domluvíme se na dalším postupu.