Nemám žádný obraz ani zvuk nebo vidím jen chybové hlášky

Stav, kdy není vidět žádný obsah vysílání ani při přepínání kanálů nebo se na TV obrazovce objevuje chybové hlášení, je nejčastěji způsoben chybným nastavením televizoru, hromadným výpadkem digitální televize nebo internetu, zhoršeným stavem kabeláže vedoucí od účastnické zásuvky v domácnostech, nebo kombinací uvedených příčin, málokdy se jedná o závadu na set-top boxu.

 

V první řadě je vždy potřeba vyloučit možný výpadek některé ze služeb ve Vaší lokalitě nebo závadu na vedení anténního kabelu v domácnosti a ověřit jeho správné zapojení do set-top boxu, dále též zkontrolovat připojení audio/video kabelu a stav napájení pomocí vypínače nebo provozní kontrolky. Postupovat můžete podle následujících několika kroků.

1. Ověřte, že je TV přijímač zapnutý a připravený k provozu. Zkontrolujte pohledem provozní kontrolku vypínače na pravé straně předního panelu Mediaboxu, zda svítí zeleně. Je-li oranžová nebo červená, krátce ji ručně stiskněte a chvíli vyčkejte, dokud nezezelená. Nenaskočí-li obraz nebo kontrolka nesvítí, otočte HD DVR Mediabox opatrně zadním panelem k sobě.

 
 

2. Prověřte dostatečný kontakt kabeláže dotlačením kabelu HDMI na obou koncích (v televizoru i set-top boxu), vypojte anténní kabel ze zdířky COAX IN a zapojte jej zpět a ujistěte se, že je připojen napájecí kabel jak v zařízení, tak v elektrické zástrčce.

 
 

3. Vypněte a zapněte vypínač napájení na pravém kraji zadního panelu na pozici 0 – vypnuto a zpět na pozici 1 – zapnuto, tím zařízení restartujete. Pokud provozní kontrolka zepředu zařízení svítí, vyčkejte do doby, dokud se barva kontrolky změní na oranžovou, a set-top box obvyklým způsobem zapněte.

 

Upozornění: Pokud došlo ke ztrátě obrazu z libovolné příčiny a v lokalitě nastal výpadek nebo jiná porucha datových služeb (internetu), může se na obrazovce televizoru během načítání Mediaboxu objevit chybové hlášení. V tomto případě postupujte podle pokynů uvedených v závěru postupu.

 
 

4. Pokud jste postupovali správně, a na televizoru se po restartu neobjevila informační obrazovka o průběhu načítání set-top boxu nebo obraz stále nenaskočil (případně na TV vidíte chybové hlášení), ačkoli provozní kontrolka na zařízení svítí zeleně, vyberte některou z následujících možností. Pokud žádná z uvedených situací neodpovídá, kontaktujte nás, pomůžeme Vám vše napravit společně.

 

Nezobrazování televizního vysílání mívá některý z následujících průvodních jevů, zkontrolujte stav na TV obrazovce a zvolte některou z možností: