Na TV obrazovce se objevilo hlášení Error 1001

Typ chyby Error 1001 se na TV obrazovce chvíli po zapnutí set-top boxu objevuje zpravidla v souvislosti s výpadkem datových (internetových) služeb na trase nebo při potížích s anténním vedením či účastnickou zásuvkou UPC přímo v domácnosti klienta. K uvedenému případu u HD DVR Mediaboxu může obvykle dojít po jeho restartu, probuzení z ECO režimu nebo zapojení do elektrické sítě. Svépomocí se můžete pokusit situaci vyřešit následujícím způsobem.

1. Není-li v lokalitě hlášen výpadek internetových služeb, otočte HD DVR Mediabox zadním panelem k sobě.

 
 

2. Odpojte vytažením anténní kabel ze zdířky COAX IN a pokračujte na jeho druhý konec k účastnické zásuvce, odkud ho odšroubujte. Oba konektory otřete do suché textilie a zapojte zpět na místo.

 

Důležité upozornění: Během manipulace s koaxiálním kabelem na něm ověřte, zda není nikde mezi set-top boxem a zásuvkou přehnutý, přelomený nebo sešlápnutý (nesmí vést například pod podlahou nebo prahem, kde by byl permanentně vystavován námaze) a zda nejsou poškozeny konektory. Na vedení důrazně nedoporučujeme používání pasivního rozbočovače pro účely rozdvojení signálu internetových služeb, proto pokud ho na vedení naleznete, odstraňte jej, protože bývá velmi častým zdrojem závad, a HD DVR Mediabox připojte napřímo do účastnické zásuvky UPC.

 
 

3. Vypněte a zapněte kolébkový vypínač na okraji zadního panelu vedle napájecího kabelu. Na TV obrazovce se po chvíli objeví obrázek s Mediaboxem – zařízení se pokouší načíst uživatelské prostředí ze sítě UPC.

 
 

4. Pokud přibližně po 2 minutách zhasne TV obrazovka a přední provozní kontrolka zoranžoví, zapněte běžným způsobem set-top box, vysílání by mělo naskočit. Zobrazuje-li se stále chybové hlášení Error 1001, proveďte tovární nastavení modemové části podle následujícího kroku.

 

Upozornění: Využíváte-li pomocí HD DVR Mediaboxu také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste ho od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu, případně si název a heslo upravte opět podle potřeby.

 
 

5. Stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se krátce nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte poté přibližně 5 minut a Mediabox restartujte, jak je uvedeno v bodu 3.

 
 

6. Jestliže se nepodařilo i přes uvedené rady obnovit televizní vysílání, kontaktujte nás, prosím, řešení můžeme nalézt společně.