Nic nehraje, zobrazuje se jen informace o programu

V méně častých případech se stává, že po zapnutí set-top boxu nenaběhne obraz ani zvuk, ale přepínání kanálů pomocí dálkového ovladače probíhá standardně. V dolní části obrazovky se přitom objevují informace o právě vysílaném pořadu, obsah vysílání však chybí. Takto se může projevit zamrznutí tuneru uvnitř zařízení, pomocí níže uvedených kroků pak lze potíže snadno odstranit.

1. Otočte Mediabox zadním panelem blíže k sobě, nahmatejte vypínač elektrického napájení a proveďte restart zařízení jeho krátkým vypnutím a opětovným zapnutím.

 
 

2. Po přibližně dvou minutách set-top box přejde do stand-by režimu, který se projeví zoranžověním kontrolky vypínače na předním panelu. V tuto chvíli můžete set-top box obvyklým způsobem zapnout, obraz i zvuk by měl naskočit.

 

Tip: Jestliže kontrolka Mediaboxu po restartu stále svítí zeleně a na TV obrazovce se zobrazuje chybové hlášení Error 1001, patrně došlo k závadě na signálu. Postupujte podle rad uvedených v návodu na odstranění potíží při chybovém hlášení.

 
 

3. Pokud obraz stále nenaskočil, ale na přepínání kanálů Mediabox reaguje, vyzkoušejte, zda se pomocí tlačítka MENU dostanete do nabídky set-top boxu, a proveďte tovární nastavení zařízení, v opačném případě bude třeba provést reset pomocí předních dvou tlačítek přímo na Mediaboxu.

 
 

4. V případě, že nic z uvedených rad nakonec nepomohlo, kontaktujte nás, prosím, pokusíme se situaci společně napravit.