Černé pruhy na okraji obrazovky, zploštělý nebo roztažený obraz

Existuje řada běžně se vyskytujících obrazových deformací, které souvisejí s formátem přenášeného obsahu ve vysílání (nejčastěji svislé nebo podélné černé pruhy) nebo se objevují při nevhodném nastavení obrazu na TV přijímači (zploštělý nebo roztažený obraz, protažený střed obrazovky, nepřirozeně roztažené tváře apod.), méně často tento stav ovlivňuje set-top box nebo jeho nastavení.

 

Moderní ploché LCD/LED/OLED televizní přijímače s vysokým rozlišením zpravidla nabízejí nepřeberné množství různých nastavení zobrazení (funkce přiblížení – tzv. zoom, dále panorama, auto format, zámek formátu aj.), vlivem nesprávné volby však může docházet k nechtěnému zkreslení. Vhodným nastavením u uvedených typů plochých televizorů je formát 16:9 (bez dodatečných úprav zvětšením nebo zmenšením obrazu, případně ručním osovým posunem).

 

Tip: Na televizních přijímačích lze poměry stran nebo zobrazovací módy nastavit většinou v menu TV, v některých případech lze volbu provést pomocí specializovaných tlačítek přímo na dálkovém ovladači. Nemůžete-li najít příslušné volby nebo správné výchozí hodnoty v menu, nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho televizoru nebo podle ní proveďte rovnou jeho tovární nastavení.

 

Pro připojení pomocí HDMI kabelu je HD DVR Mediabox od výroby nastaven na ideální parametry zobrazování (16:9), hodnoty poměru stran doporučujeme případně měnit pro analogový způsob připojení k televizoru pomocí SCART kabelu s redukcí (není součástí balení set-top boxu):

Tip: Máte-li televizor připojený pomocí kabelu HDMI a vhodné nastavení se Vám nepodařilo v menu Vašeho přijímače nalézt, můžete zvolit automatický mód na HD DVR Mediaboxu, který nastaví nejlepší hodnoty rozlišení podporované televizorem připojeným k set-top boxu.

 

Pokud jste prošli návod výrobce Vaší TV i uvedené rady a tipy, ale s formátem obrazu stále nejste spokojení, můžete si pročíst další postřehy a specifika při některých typech chyb v zobrazování vysílání:

 

Černé pruhy po stranách obrazovky

Svislé černé pruhy na okrajích obrazovky nejčastěji souvisejí s formátem vysílaného obsahu. Objevují se u některých televizních pořadů na HD kanálech, které nebyly natočeny v širokoúhlém formátu 16:9. Aby nedošlo k nechtěným výrazným deformacím, je takové vysílání ohraničeno pruhy po stranách. Tento jev není závadou, ale vlastností, pokud se ovšem s pruhy nespokojíte, můžete přepnout kanál na jeho SD variantu (od pozice 201 výše), obraz by se měl roztáhnout.

 

Tip: Pokročilejší uživatelé mohou černé pruhy HD vysílání omezit nebo odstranit dodatečným ručním roztažením obrazu přímo v menu TV (volby zoom, panorama, ruční osové úpravy apod.). Tento postup je vhodný pouze pro dočasnou úpravu poměru stran pro daný kanál nebo pořad. Během reklam, které jsou vysílány v jiném formátu, nebo po přepnutí na jiný program může totiž dojít k tomu, že se okraje ve vysílání budou nacházet mimo obrazovku, a tak najednou zmizí například titulky, obličeje, loga stanic nebo část menu set-top boxu.

Podélné černé pruhy v horní a dolní části obrazovky

Máte-li moderní širokoúhlou obrazovku, může se u některých současných pořadů stát, že se obraz shora i zdola ořízne, a vzniknou na tomto místě černé pruhy. Tento jev může souviset s tím, že je distribuovaný pořad natáčen v poměru stran větším než 16:9 (kinofilm, 21:9 nebo jiný), jedná se tedy o normální stav, který můžete na televizoru upravit ručně podobně jako v případě pruhů po stranách obrazovky, jak uvádíme výše nebo v úvodu článku.

 

Se zploštělým obrazem na všech kanálech se setkáváme nejčastěji u TV přijímačů připojených k set-top boxu SCART kabelem s redukcí SCART DIN. U některých starších typů televizorů, jejichž obrazovka se přibližuje tvaru čtverce (formát 4:3), bývá navíc aktivní automatická detekce formátu. Ta může mít po zapnutí za následek, že TV automaticky nastaví mód 16:9 – objeví se na obrazovce podélné černé pruhy nahoře a dole.

 

Továrně je set-top box upraven na zobrazení vysílání v poměru stran 16:9 i u připojení přes SCART. Přenastavením formátu na HD DVR Mediaboxu však obvykle neovlivníte aktuální formát obrazu, který právě zobrazuje Váš televizor. TV je nutné také ručně přenastavit na vhodný poměr stran podle tvaru obrazovky – u některých značek je tuto změnu možné provést pomocí speciálního tlačítka na dálkovém ovladači (16:9, PICSIZE, P.SIZE, apod.), v jiných případech je potřeba nastavit hodnoty v menu TV.

 

Tip: Pokud se Vám nedaří zvolit správné hodnoty v TV a HD DVR Mediabox jste odpovídajícím způsobem už nastavili, vyzkoušejte televizor vypnout a zapnout, případně nahlédněte do návodu k obsluze Vašeho přijímače.

 

Jestliže Vám výše uvedené rady a tipy k dosažení lepších výsledků v zobrazování vysílání na Vašem televizním přijímači nepomohly, kontaktujte nás, zkusíme situaci prověřit společně.