Nefunguje zvuk na jednom nebo více kanálech

Výpadek zvuku bývá nejčastěji spojen se závadou na kabelovém vedení, pokud se k němu navíc přidá i vynechávání obrazu, řešte potíže, jako by se jednalo o poruchu signálu na několik a kanálech. V ostatních případech může pomoci postup, který jsme pro Vás připravili.

 

Zesilte Váš televizor dálkovým ovladačem přibližně na poloviční úroveň (máte-li ovladač HD DVR Mediaboxu spárovaný s Vaším TV přijímačem, můžete ho pro tento účel využít také). Postupně přepínejte ovladačem od Mediaboxu na další programy a ověřte na nich, zda je zvuk reprodukován. Podle zjištění míry závady vyberte jeden z následujících možných projevů

 

Zvuk nehraje na žádném kanále

Pokud obraz funguje normálně, postupujte následovně:

 

1. Restartujte Mediabox vypnutím a zapnutím kolébkového vypínače, který je umístěný vlevo na zadním panelu. Za přibližně dvě minuty se zařízení uvede do režimu spánku a provozní kontrola předního panelu zoranžoví. Zapněte set-top box standardním způsobem a ověřte zvukovou reprodukci na několika kanálech.

 
 

2. Přetrvává-li závada, otočte set-top box zadním panelem k sobě, odpojte HDMI kabel z Mediaboxu i TV a vraťte ho zpět na místo, případně ho vyměňte za jiný.

 

Tip: Je-li HD DVR Mediabox připojený k jinému zařízení, například k AV receiveru, domácímu kinu nebo samostatném zesilovači, připojte set-top box napřímo dodaným HDMI kabelem do HDMI vstupu na televizoru a zvolte na něm správný zdroj signálu. Tím vyloučíte nebo potvrdíte chybné nastavení nebo závadu na vlastním zařízení.

 
 

3. Pokud zvuk stále nehraje, proveďte tovární nastavení zařízení v menu nebo pomocí tlačítek předního panelu.

 
 

4. Jestliže uvedené rady nepomohly, kontaktujte nás, pokusíme se situaci vyřešit společně.

 
 
 
 

Zvuk nehraje jen na jednom nebo několika programech (nebo na pořadu ve zpětném vysílání/Videotéce)

Pokud obraz funguje normálně a není-li na některém kanálu již nahlášen hromadný výpadek, mohlo ve vysílání dojít k poškození zvukové stopy na celém kanále nebo určitém pořadu. V některých případech nedokáže set-top box rozpoznat správný formát Dolby Digital, proto můžete na zařízení vyzkoušet dočasně zakázat tuto volbu.

 

Tip: Je-li HD DVR Mediabox připojený k jinému zařízení, například k AV receiveru, domácímu kinu nebo samostatném zesilovači, připojte set-top box napřímo dodaným HDMI kabelem do HDMI vstupu na televizoru a zvolte na něm správný zdroj signálu. Tím vyloučíte nebo potvrdíte chybné nastavení nebo závadu na vlastním zařízení.

 
 

Pokud zvuk stále nehraje a tento stav se opakuje, proveďte tovární nastavení v menu nebo pomocí tlačítek předního panelu. Jestliže uvedené rady nepomohly, kontaktujte nás, pokusíme se situaci vyřešit společně.