Obraz je neostrý, zrní nebo je ve zvuku šum

Příčin nekvalitního zobrazování ve vysílání může být řada. Pokud se jedná o šum nebo zrnění, nejčastější příčinou jsou nedostatky na analogové kabeláži, je-li obraz neostrý i na HD kanálech, může být chyba v nastavení optimálního rozlišení v TV nebo HD DVR Mediaboxu. Nejprve se přesvědčte, že se nedostatky projevují na většině kanálů, poté ověřte, jakým kabelem je propojena Vaše TV a set-top box, a pokračujte výběrem odpovídajícího postupu níže. Objevují-li se potíže jen na vybraných kanálech, projděte návod na odstranění závady při poruchách na skupině programů.

 

Tip: Chybné nastavení vstupu TV na anténní zdroj může v některých případech způsobit, že namísto obrazu vidíte jen zrnění. Zkontrolujte na Vašem přijímači, zda máte zvolen správný zdroj pro příjem vysílání ze set-top boxu.

 

Využívám kabel SCART s redukcí (mám starší typ televizoru)

Pokud máte nastaven správný vstup na televizoru, jak uvádíme výše, na zadním panelu Mediaboxu vypojte DIN konektor ze zdířky SD OUT, odpojte z redukce i z TV přijímače kabel SCART a zaměňte jeho koncovky. Kabel poté vraťte do redukce a do TV a DIN konektor připojte zpět do set-top boxu. Ověřte, zda je Mediabox zapnutý, a zkontrolujte kvalitu vysílání.

 

Pokud jste nepostřehli zlepšení, vyměňte SCART kabel za nový, případně ho připojte do jiné odpovídající zdířky na televizoru, jestliže jí Váš přijímač disponuje.

 

Tip: Kabel SCART s redukcí využívejte jen v případech, kdy Váš televizor nedisponuje žádnou jinou možností pro digitální připojení (např. HDMI), pomocí kterého lze získat optimální kvalitu televizního vysílání. Jestliže žádných pozitivních změn v kvalitě obrazu nebo zvuku stále nedosahujete, může být závada na TV přijímači. Abyste tuto možnost vyloučili, můžete ověřit zapojení Mediaboxu k jinému televizoru nebo monitoru, případně provést tovární nastavení set-top boxu pomoci tlačítek na jeho předním panelu.

Zdířka SD OUT

SCART kabel

Redukce SCART-DIN

Set-top box je připojen digitálně pomocí HDMI kabelu

Zdá-li se Vám obraz rozostřený, ověřte, jestli sledujete HD variantu programu a máte nastaveno optimální rozlišení na set-top boxu nebo v menu TV na HDMI výstupu, umožňuje-li Váš televizor úpravu těchto hodnot.

 

Zvláště u některých moderních velkoformátových obrazovek UHD/4K se může jevit obraz rozmazaně nebo neostře. HD DVR Mediabox disponuje maximálním rozlišením Full HD (1080i/1080p), proto doporučujeme prodloužit sledovací vzdálenost, vizuálně se zlepší ostrost.

 

Objevuje-li se šum nebo změna barev, případně se vyskytují ve vysílání pruhy, prověřte HDMI kabel. Na zadním panelu set-top boxu odpojte kabel ze zdířky HD OUT a na druhém konci i z televizního přijímače, zaměňte koncovky a zapojte je zpět na místo. Na TV doporučujeme zvolit jiný HDMI vstup – poté bude nejspíše potřeba na TV přepnout zdroj signálu na příslušné HDMI dle označení u zdířky, kam jste kabel v TV připojili.

 

Pokud se kvalita obrazu nemění, vyzkoušejte provést tovární nastavení HD DVR Mediaboxu pomocí menu nebo tlačítek na předním panelu, není-li menu dostupné. Jestliže nezabere ani tato rada, kontaktujte nás, pokusíme se vše napravit společně.