Obraz kostičkuje, vypadává a zvuk se zasekává nebo není slyšet

Přenos digitálního vysílání se uskutečňuje tak, že na jedné společné frekvenci je distribuováno několik kanálů najednou. Tento fakt přináší nespornou výhodu oproti původnímu analogovému vysílání, kdy byl pro každý program vyhrazen jeden konkrétní kmitočet, a bylo nutné ladit každý kanál zvlášť. Digitální nabídka tak „šetří místo“ na vysílacím pásmu, a tudíž Vám můžeme zprostředkovat skutečně bohatou programovou nabídku ve vysoké kvalitě.

 

Z principu uvedených technologických vlastností digitálního vysílání se pak závady přenosu vyskytují nejčastěji na skupinách programů o stejné frekvenci (tzv. multiplexech), méně často pak na všech kanálech z nabídky společně. Obvyklým projevem takových poruch je například rozpad obrazu do kostiček, sekání a trhání, případně kompletní výpadek obrazu, zvuku nebo výjimečně i celého vysílání. Pro odstranění těchto potíží svépomocí jsme pro Vás připravili pár následujících rad.

 

Tip na úvod: Pokud máte sníženou kvalitu obrazu nebo zvuku jen na jediném kanálu nebo naopak na všech programech najednou, ale k této situaci došlo ojediněle a znenadání například v průběhu sledování, vyčkejte, prosím, ještě několik desítek minut a zkontrolujte stav znovu. Podívejte se také, zda není ve Vaší lokalitě již nahlášen hromadný výpadek služby digitální televize, až poté následujte níže uvedené kroky. Připomínáme, že restartování HD DVR Mediaboxu není účelné v případě, kdy v lokalitě evidujeme výluku internetu.

 

1. Zkontrolujte HDMI kabel. V některých případech může vadný kabel nebo povolený kontakt na set-top boxu či TV vstupu způsobovat nahodilé opakované výpadky obrazu. V tomto případě ho odpojte z obou stran, zaměňte konektory a zapojte kabel do jiného HDMI vstupu na Vašem televizoru, je-li to možné, případně ho vyměňte za nový. Pokud se poté na obrazovce objeví hláška „není signál“, vyzkoušejte změnit zdroj signálu v TV nebo postupujte jako při absenci obrazu nebo zvuku.

 
 

2. Prověřte anténní (koaxiální) kabel. Odpojte ho ze zdířky COAX IN na zadním panelu Mediaboxu a pokračujte po kabelu na jeho druhý konec až k účastnické zásuvce UPC.

 

Tip: Při manipulaci s kabelem není nutné zařízení odpojovat z elektrické sítě, je naopak výhodnější ponechat televizor i Mediabox zapnutý, abyste viděli případné změny v kvalitě obrazu v reálném čase.

 
 

3. Vyšroubujte koaxiální kabel i z účastnické zásuvky UPC, otřete jeho konektory na obou koncích do suché textilie a zapojte je zpět na místo. Pro snazší uvolnění matičky konektoru můžete použít klíč číslo 11 nebo malé kombinační kleště.

 

Důležité upozornění: Během manipulace s koaxiálním kabelem na něm ověřte, zda není nikde mezi set-top boxem a zásuvkou přehnutý, přelomený nebo sešlápnutý (nesmí vést například pod podlahou nebo prahem, kde by byl permanentně vystavován námaze). Důrazně nedoporučujeme používání pasivního rozbočovače pro účely rozdvojení signálu internetových služeb, proto pokud ho na vedení naleznete, odstraňte jej (bývá velmi častým zdrojem závad) a HD DVR Mediabox připojte napřímo do účastnické zásuvky UPC.

 
 

4. Sledujte změny v kvalitě obrazu. Pokud se situace nezlepšila, vyzkoušejte set-top box restartovat nebo proveďte jeho tovární nastavení pomocí menu nebo tlačítek na předním panelu.

 

Tip: Restart HD DVR Mediaboxu může mít efekt za předpokladu, že je v provozu internetové připojení. Pokud UPC Internet nevyužíváte, a nemůžete tak ověřit jeho funkčnost, podívejte se, zda právě není nahlášen výpadek internetu ve Vaší lokalitě na našem webu, nebo nás kontaktujte.

 
 

5. Jestliže snížená kvalita obrazu i přes uvedené rady přetrvává, kontaktujte nás, nalezneme řešení společně.