Běží mi jen některé programy

Potíže s výpadkem funkčnosti některých programů na HD Mediaboxu mívají nejen technickou, ale někdy i administrativní příčinu. Některé smluvní úpravy (rušení či přepis smlouvy, stěhování, změna tarifu/služby UPC Televize nebo doplňkových balíčků, výměna UPC přijímače a další) nebo nevypořádané pohledávky mohou způsobit buď krátkodobé dočasné, nebo trvalé omezení či přerušení dodávky vybraných kanálů a služeb.

Tip: Přesvědčte se nejprve v zákaznickém portálu Moje UPC (v sekci Moje služby – Televize), že jsou pro Vaše číslo smlouvy aktivní služby UPC Televize s odpovídajícím tarifem, doplňkovými balíčky a UPC zařízením, případně zda neevidujeme neuhrazená vyúčtování po splatnosti (v sekci Platby a vyúčtování). Pokud jste nedávno žádné změny na smlouvě, službách a zařízeních neprováděli a platby jsou řádně uhrazeny, nezbývá než se podívat níže na možné technické souvislosti.

Pokud vypadne televizní program, který dosud fungoval, je vhodné ověřit, jestli přestaly běžet i zbylé kanály z programové nabídky, případně jestli se při přepínání přímo na obrazovce nebo na dolní informační liště, která zobrazuje informace o běžícím kanálu a pořadu, objevuje také nějaké chybové hlášení. Vyberte z následujících projevů, které obvykle doprovázejí výpadek několika kanálů najednou: