Mám zhoršenou kvalitu (výpadek) obrazu nebo zvuku

Oblast problémů, kdy se projevují nedostatky v kvalitě zobrazení nebo ozvučení vysílání na Vašem televizním přijímači, je velmi široká a s různorodými projevy, ne vždy se tak dá jednoznačně stanovit příčina potíží. Často je však má za následek nekvalitní, stará nebo poškozená propojovací kabeláž, případně přítomnost dalších prvků na koaxiálním vedení v domácnosti, které mohou být v poruše, méně často TV přijímač (nebo jeho chybné nastavení) a zřídka pak samotný HD Mediabox. Pokud závady na obraze a zvuku zobecníme, můžeme při řešení potíží vycházet z těchto kategorií:

Analogová porucha – šum v obraze nebo zvuku, poruchy barevného podání (plošná změna barvy dozelena, domodra, dočervena apod., barevné pruhy), skákání obrazu.

Digitální porucha – rozpad obrazu nebo zvuku (kostičkování, zasekávání či zadrhávání obrazu nebo zvuku, případně celkové chvilkové výpadky), projevuje se zpravidla na skupinách kanálů, výjimečně na celé programové nabídce

Ostatní závady – různé deformace obrazu a potíže se zvukem: