Návod: tovární nastavení Mediaboxu 

1. Zmáčkněte na ovladači k Mediaboxu tlačítko MENU

 

 
 

2. Opakovaným stiskem šipky doprava označte položku NASTAVENÍ

 

 
 

3. Pomocí šipky nahoru nebo dolů několikerým stiskem zvýrazněte položku DALŠÍ NASTAVENÍ

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 
 

4. Vyberte položku HORIZON Mediabox

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 

 
 

5. Zvolte šipkou na ovladači položku TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

 

Svůj výběr potvrďte tlačítkem OK.

 

 
 

6. Zadejte PIN kód

 

Z výroby je PIN kód přednastaven na hodnotu 1234, pokud jste ho sami nezměnili. Na číselníku dálkového ovladače postupně vyťukejte kód, na obrazovce se číslice budou nahrazovat symboly hvězdiček. Nakonec volbu potvrďte tlačítkem OK.

Tip: Jestliže víte, že jste provedli překlep, můžete využít položky Upravit (a potvrďte tlačítkem OK), Mediabox chybnou volbu vymaže a můžete postup opakovat. Pokud tovární PIN 1234 nefunguje, vyzkoušejte případně 0000 (čtyři nuly). Změnili jste PIN sami, a už si na něj nevzpomínáte? Nevadí, kontaktujte nás, zařídíme pro Vás obnovu kódu.

 
 

7. V následujících dvou krocích vyberte vždy řádek ANO a potvrďte jej tlačítkem OK

 

Tip: V prvním kroku je možné zvolit možnost NE, která zajistí, aby nedošlo například k vymazání Vámi nastavených hodnot rodičovské ochrany nebo oblíbených kanálů. Pokud ale resetujete zařízení z důvodu podezření na chybná předchozí uživatelská nastavení, doporučujeme zvolit možnost ANO a dodatečná nastavení (oblíbené kanály, rodičovská ochrana aj.) provést po dokončení tohoto postupu znovu.

 
 

8. Tímto je proces továrního nastavení dokončený a Mediabox je připraven na první spuštění

 

Po dokončení voleb dle předchozího kroku se set-top box automaticky restartuje a objeví se výchozí obrazovky podobně jako při první instalaci zařízení. Jaké volby budou následovat, naleznete také na posledních stránkách naší instalační příručky.