Mám potíže s dálkovým ovládáním

Potíže, se kterými se při manipulaci s dálkovým ovladačem můžete setkat, nemusejí souviset se závadou na samotném ovládání, i když to na první pohled tak vypadá. Set-top box je jako malý počítač, může se někdy stát, že zamrzne, a tak je ho čas od času potřeba restartovat. Nic neobvyklého není ani to, že například dojde kapacita baterií v ovladači nebo se uvolní jejich kontakt. Připravili jsme pro Vás několik základních kroků, pomocí nichž lze závadu nejen odhalit, ale též jednoduše odstranit.

1. Nejprve vyzkoušejte, zda HD Mediabox zareaguje na stisk zapínacího tlačítka na jeho předním panelu. Pokud se zařízení nedaří zapnout, prověřte napájecí kabel, zda je správně zapojený v set-top boxu a vidlice je v elektrické zásuvce, případně zkuste jinou elektrickou zástrčku. Nelze-li HD Mediabox naopak vypnout, odpojte krátce napájecí konektor ze zadního panelu, tím ho restartujete. Vyčkejte několik minut na plné načtení zařízení a dálkové ovládání znovu vyzkoušejte.

 
 

2. Namiřte ovladač na krátkou vzdálenost směrem na displej zapnutého Mediaboxu. Vyzkoušejte na něm stisknout několik libovolných tlačítek a přitom kontrolujte, zda bliká v levém dolním rohu displeje set-top boxu informační dioda, která indikuje komunikaci s dálkovým ovladačem. Bliká-li, ale set-top box nereaguje na žádné z tlačítek, proveďte jeho restart (viz předchozí bod).

 
 

3. Všechno jste zkontrolovali, ale dioda na set-top boxu podle předchozího bodu nebliká? Mohla se vyčerpat kapacita vložených baterií v ovladači nebo se postupem času uvolnil jejich kontakt. Vyjměte baterie vložené pod krytem na zadní straně dálkového ovládání, zkontrolujte polaritu podle nákresu pod bateriemi a zkuste je znovu správně založit a dotlačit nebo je nejlépe vyměňte za nové (zvláště v případě, kdy jste baterie neměnili nejméně 1 rok).

 

Tip: Pro zachování dlouhé životnosti a bezproblémového chodu dálkového ovládání doporučujeme používat značkové alkalické baterie. Při nákupu si vezměte původní baterie s sebou, s výběrem správného typu Vám poradí v nejbližším obchodě s elektropříslušenstvím.

V současné době dodáváme 2 typy dálkového ovládání k HD Mediaboxu. Pro zobrazení návodu k obsluze klikněte na příslušný typ dálkového ovladače:

 
 

4. Pokud Vám předchozí rady nepomohly, můžete níže projít sekci s nejčastěji řešenými potížemi s ovladačem.

 
 

Nejčastěji řešené potíže s dálkovým ovladačem

Nejde zapnout set-top box (displej nesvítí)

Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel na zadním panelu set-top boxu a v elektrické zásuvce, případně přepojte vidlici do jiné zásuvky. Pokud je vše zapojeno správně, je možné, že nereaguje dálkový ovladač, pokuste se zapnout set-top box ručně vypínacím tlačítkem na předním panelu nebo zařízení krátkým vypojením z elektrické zásuvky restartujte a vyčkejte několik minut na načtení boxu. Vyzkoušejte ovladač znovu, případně v něm vyměňte baterie. Doporučujeme mít aktivní mód rychlý start v nastavení pohotovostního režimu na HD Mediaboxu.

Nejde zapnout set-top box (displej svítí, ale nenaskočilo číslo kanálu nebo se objevuje kód EXXX)

Mohly se vyskytnout potíže se signálem na koaxiálním kabelu nebo HD Mediaboxem, postupujte podle návodu Nemám žádný obraz ani zvuk.

Nejde vypnout set-top box

Vyzkoušejte zařízení vypnout a zapnout ručně vypínacím tlačítkem na předním panelu zařízení, případně krátkým odpojením z elektrické sítě set-top box restartovat a vyčkat pár minut na jeho opětovné načtení. Ověřte, zda signalizační dioda v levém dolním rohu displeje Mediaboxu reaguje na stisk libovolného tlačítka ovladače, pokud ne, vyjměte baterie z dálkového ovládání a vyměňte je. Dbejte přitom na správnou polaritu podle nákresu pod bateriemi.

Dioda na displeji HD Mediaboxu při stisku tlačítka dálkového ovladače nebliká

Zkuste se přiblížit s dálkovým ovladačem k displeji set-top boxu, ověřte, že není ničím překrytý nebo ušpiněný, a vyzkoušejte různá tlačítka. Pokud je situace stále stejná, vyměňte baterie v dálkovém ovladači, případně restartujte Mediabox jeho krátkým odpojením z elektrické sítě. Přetrvávají-li i přesto uvedené potíže, kdy zařízení na povely z dálkového ovladače nereaguje, prosím, kontaktujte nás, zkusíme společně vše co nejrychleji napravit.

Nejde přepnout kanály (na TV se objevuje hláška „Vyberte správné číslo programu“)

Pokuste se změnit číslo kanálu pomocí číselníku i tlačítka CH+/CH-, pokud potíže stále trvají a Mediabox nezobrazí požadovaný program (místo toho se na něm objevuje při přepínání hláška Vyberte správné číslo programu), vyzkoušejte tovární nastavení zařízení.

Fungují jen některá tlačítka

Tato situace většinou směřuje k tomu, že je dálkový ovladač opotřebován. Někdy dojde intenzivním stiskem k zapadnutí tlačítka nebo ke zvýšení vůle v kontaktu. Čím intenzivněji se tlačítka stiskají, tím dříve vznikne vůle, a dojde tak k nevratnému opotřebení. V některých případech můžou oslabení reaktivity některých tlačítek způsobit slabé baterie v ovladači, zkuste je tedy raději vyměnit. Pokud se závada projevuje i nadále, kontaktujte nás, navrhneme Vám řešení, případně ovladač vyměníme.

Nedaří se spárovat ovladač s TV

Ověřte, že postupujete podle návodu pro spárování dálkového ovládání HD Mediaboxu s Vaším televizorem a zadáváte správný párovací kód. V dokumentu je uveden seznam kódů k nejpoužívanějším značkám TV. Pokud svou nenaleznete, ovladač ji pravděpodobně nepodporuje.