Nemám žádný obraz ani zvuk

Stav, kdy není vidět žádný obsah vysílání, je zpravidla způsoben hromadnou poruchou signálové dodávky, zhoršeným stavem kabeláže vedoucí od účastnické zásuvky v domácnostech, přijímačem UPC nebo chybným nastavením televizoru, případně kombinací uvedených příčin. V první řadě je vždy potřeba nejprve vyloučit závadu na vedení anténního kabelu v domácnosti (popřípadě hromadný signálový výpadek), jeho správné zapojení do set-top boxu, připojení audio/video kabelu a poté ověřit provoz z displeje Mediaboxu.

1. Otočte nejprve HD Mediabox zadním panelem k sobě, zkontrolujte dostatečný kontakt dotlačením kabelu HDMI/kabelu SCART, anténního kabelu ve zdířce ANT IN a napájecího kabelu.

Kabel HDMI a anténní kabel

Kabel SCART a anténní kabel

 
 

2. Set-top box restartujte krátkým odpojením napájecího kabelu. Poté napájení zapojte zpět a vyčkejte na načtení zařízení několik minut.

 
 

3. Pokud potíže přetrvávají, pokračujte výběrem z následujících možností. Nezobrazování televizního vysílání mívá některý z následujících průvodních jevů: