Návod na odstranění potíží: chybová hláška set-top boxu, zařízení se nenačítá

Nejčastější příčinou v okamžiku, kdy se set-top box nenačítá nebo hlásí chybu na displeji (E106/E201 apod.), je závada na příjmu signálu z anténního kabelu, kterého je buď nedostatek pro uvedení zařízení do provozu, nebo zcela chybí. Výsledkem je poté chybové hlášení na obrazovce televize, popřípadě je obrazovka zcela tmavá. Připravili jsme pro Vás postup, jak se můžete pokusit závadu odstranit svépomocí.

1. Ověřte, zda ve Vaší lokalitě není hlášen hromadný výpadek služby, který by měl za následek dočasnou nefunkčnost kabelové televize UPC. Máte-li v domácnosti více televizních přijímačů připojených ke kabelové televizi UPC, můžete také na nich ověřit, zda služby fungují.

 
 

2. Pokud žádný výpadek v lokalitě neevidujeme, nehledě na to, zda na ostatních zařízeních služba UPC Televize běží či nikoli, otočte zařízení zadním panelem k sobě, ověřte přítomnost koaxiálního kabelu ve zdířce ANT IN na kraji a odpojte ho.

 
 

3. Prověřte celé vedení anténního kabelu až na jeho druhý konec k účastnické zásuvce. Kabel nesmí být nikde přehnutý, přelomený, případně stočený do smyčky, ani by se po něm nemělo šlapat (pokud je pod prahem či podlahou). Máte-li kdekoli na vedení kabelu přítomny problematické pasivní rozbočovače pro více přijímačů v domácnosti, odstraňte je, mohou vykazovat rušení nebo závadu.

 
 

4. Konektor anténního kabelu odpojte i z účastnické zásuvky (jedná se o zdířku označenou „TV“), koncovky na obou stranách otřete do suchého čistého hadříku a zapojte zpět.

Tip: Používáte-li vlastní anténní kabel, přesvědčte se, zda je opatřený alespoň dvojnásobným stíněním, případně ho vyměňte, zvláště řešíte-li potíže s obrazem častěji. S výběrem vhodného kabelu pro HD Mediabox Vám poradí v nejbližší autorizované prodejně televizní a satelitní techniky, kam ho doporučujeme vzít s sebou. Příliš dlouhá kabeláž (více jak 10 m) s sebou také nese riziko ztrátovosti signálu, zvažte tedy přemístění účastnické zásuvky, s tímto úkonem Vám rádi pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat (servisní zásah je zpoplatněn dle aktuálního Ceníku).

 
 

5. Restartujte HD Mediabox krátkým odpojením od elektřiny a vyčkejte několik minut na jeho plné načtení.

Tip: Nebyl-li set-top box nějakou dobu v provozu a po restartu standardně naběhl, ponechejte ho zapnutý pár desítek minut nejlépe na stanici Nova HD nebo Prima HD (je možné, že v tuto chvíli neuvidíte obraz živého vysílání), aby obnovil Vámi placenou programovou sestavu ze sítě UPC. Po chvíli by mělo být zařízení plně funkční. Jestliže předplacené kanály přesto poté nenaskočily, postupujte, jako by se jednalo o závadu několika programů.

 
 

6. Jestliže se stále nepodařilo ani s využitím výše uvedených kroků zařízení zprovoznit, kontaktujte nás, pokusíme se společně vše co nejrychleji napravit.