Potíže se Zpětným zhlédnutím

Abyste si mohli pouštět zpětně své oblíbené programy, které jste naživo nestihli zhlédnout, je zapotřebí mít HD Mediabox propojený s UPC modemem s aktivní datovou službou nebo UPC Internetem. Zpětné zhlédnutí bude fungovat i v případě, že set-top box propojíte s vlastním routerem nebo využíváte-li internetové připojení jiného poskytovatele, v těchto případech ale nelze korektní chování služby garantovat, naše technická podpora navíc nemá možnost správy cizího zařízení na dálku.

 

Ke všem tarifům UPC Televize nabízíme naše modemy k zapůjčení, jsou-li ve Vaší lokalitě dostupné naše datové služby (UPC Internet). Nemáte-li tuto možnost nebo nechcete-li ji využít, projděte si nejprve v sekci Obecné informace o zařízení, zda využíváte vyhovující technologii svého stávajícího poskytovatele.

 

Pokud jste se setkali s tím, že se Vám nedaří spustit žádný pořad ze služby Zpětného zhlédnutí, doporučujeme na úvod projít základní diagnostiku potíží. Níže také uvádíme odpovědi na další nejčastěji řešené otázky.

1. Vylučte nejprve kontrolou stavu účtu v samoobsluze Moje UPC, zda nedošlo ke zpoždění v úhradě některého z Vašich vyúčtování, které by mohlo mít za následek omezení služeb digitální televize, popřípadě situaci, kdy by se mohlo jednat o hromadný výpadek služeb.

 
 

2. Zpětné zhlédnutí v HD Mediaboxu je závislé na datovém připojení z modemu, obvykle se případné potíže vyřeší restartem. Vypojte nejprve modem na chvíli z elektrického napájení, vyčkejte na jeho znovunačtení několik minut a poté stejným způsobem restartujte set-top box.

 
 

3. Využíváte-li k UPC Televizi také internet, vyzkoušejte se k němu připojit s libovolným zařízením nejlépe pomocí ethernetového kabelu a spustit například nějaké online video. Pokud připojení k internetu nefunguje, případně je výrazně zpomalené, je potřeba nejprve odstranit závadu na něm. V případě poruchy na vlastní internetové konektivitě se, prosím, obraťte na technickou podporu Vašeho poskytovatele.

 

Tip: Zkontrolovat, zda HD Mediabox po restartu správně komunikuje s modemem, můžete pomocí Návodu na ověření stavu datového připojení.

 
 

4. Pokud základní postup nezabral a připojení k internetu je bez patrných závad, doporučujeme ještě projít některé následující rady.

 
 

Nejčastěji řešené potíže

V EPG se u kanálů zobrazuje místo názvu pořadu „Informace nejsou k dispozici“.

HD Mediaboxu se nepodařilo načíst korektně část informací z EPG, restartujte set-top box a vyzkoušejte zobrazit programového průvodce později. V případě dlouhodobější nedostupnosti informací ověřte, zda není hlášen výpadek služby, případně proveďte tovární nastavení zařízení.

Při pokusu o spuštění pořadu se objevuje hláška „Program není objednán“.

Zkontrolujte v samoobsluze Moje UPC, zda nejste v prodlení s platbou některého vyúčtování a služby nejsou pozastaveny nebo zda se nejedná o hromadný výpadek. Pokud zpětné zhlédnutí funguje na online službě Horizon Go, zkuste chvíli vyčkat, případně nás kontaktujte, pokusíme se situaci společně napravit.

V EPG se šipkou vlevo na dálkovém ovladači nejde vracet do minulosti.

Ověřte, zda je HD Mediabox řádně připojený k modemu a modem funguje normálně. HD Mediabox restartujte, poté ověřte správnou komunikaci set-top boxu s datovou sítí. Pokud potíže přetrvávají, vyzkoušejte rady a tipy v sekci řešení potíží s internetem.

V EPG na jednom pořadu nevidím symbol Zpětného zhlédnutí, na ostatních z téhož kanálu se objevuje.

Vyzkoušejte pořad přehrát později nebo ověřte, zda je k dispozici v online TV Horizon Go. Pokud se ho přesto nepodaří spustit, mohlo dojít k tomu, že se nenahrál korektně nebo byl pro jinou závadu stažen z našeho úložiště. V některých případech nám publikaci pořadu pro Zpětné zhlédnutí nedovolují autorská práva (zejména u vybraných záznamů sportovních přenosů). Za vzniklou situaci se omlouváme, tento pořad již nebude možné v budoucnu přehrát.

V EPG v odvysílaných pořadech chybí symbol Zpětného zhlédnutí na celém kanálu.

Ověřte, zda program, u kterého požadujete zpětné zhlédnutí, není v SD variantě (například ČT 1 na pozici 201 nebude mít k dispozici tuto funkci, protože ji poskytujeme u HD varianty kanálu na pozici 1) a patří mezi vybrané programy, které tuto funkci podporují, případně vyzkoušejte pořad přehrát později.

 

Tip: Ve výjimečných případech může dojít k situaci, kdy se symbol zpětného zhlédnutí nezobrazuje, ale po potvrzení přehrání program naskočí.

Obraz ve Zpětném zhlédnutí kostičkuje nebo se zasekává.

Mohly se vyskytnout potíže s datovým připojením. Ověřte nejprve, zda není ve Vaší lokalitě hlášen výpadek služeb, poté restartujte modem UPC a po několika minutách vyzkoušejte provést restart nebo tovární nastavení HD Mediaboxu. Pokud problémy přetrvávají (případně je-li současně zhoršená kvalita internetového připojení), situaci řešte, jako by se jednalo o potíže s rychlostí internetu.

 

Tip: Využíváte-li pro Horizon služby internetové připojení u jiného poskytovatele, ověřte v sekci Obecné informace o zařízení, zda má Vaše připojení vhodné parametry, a kontaktujte jeho technickou podporu.

Přehrávaný pořad skončí dříve.

Vlivem komerčních vstupů (reklam) nebo mimořádných událostí se může závěr pořadu posunout, velmi často k tomu může dojít u záznamů sportovních utkání nebo přenosů. I když jsou tituly pro Zpětné zhlédnutí nahrávány s časovou rezervou, může někdy pořad skončit neočekávaně dříve. Zkuste tedy přehrát dle programového průvodce následující pořad na témže kanále, měli byste pokračovat ve sledování tam, kde byl předchozí titul ukončen.

Pořad ze Zpětného zhlédnutí je jiný, než je uvedeno v programovém průvodci (EPG).

Mohlo dojít ke změně ve vysílání (odvolaný sportovní přenos, mimořádná událost, chybně uvedený nebo přeložený název v EPG), doporučujeme proto zkontrolovat na webových stránkách příslušné stanice, jestli nedošlo ke změně programu nebo vysílacích časů. Zpětně aktualizovat pořady již bohužel nemůžeme, stopáž je nahrána podle původního plánu, který se již nedá změnit.

Při pozastavení a opětovném spuštění se objevuje hláška „spojení bylo ztraceno“.

Pořad byl patrně dlouhou dobu pozastaven, čímž došlo k přerušení spojení. Pomocí EPG se pokuste program pustit znovu, měla by se zobrazit volba Pokračovat ve sledování, pořad naskočí od místa, kde byl původně pozastaven.

 

Tip: Pokud se hláška zobrazuje opakovaně i při krátkém pozastavení přehrávaného pořadu, proveďte tovární nastavení HD Mediaboxu.

Po spuštění se program dlouho načítá a po chvíli vyskočí chybová hláška „VOD0XX/REP0XX“.

Nejprve vyzkoušejte, zda se chybová hláška zobrazuje u několika dalších pořadů, pokud ano, zkontrolujte, zda není ve Vaší lokalitě hlášen hromadný výpadek. Neevidujeme-li výluku souvisejících služeb, proveďte nejprve tovární nastavení modemu – zastrčte do tlačítka RESET na jeho zadním panelu předmět s tupým hrotem, lehce zatlačte a podržte přibližně 30 vteřin do rozblikání kontrolek na předním panelu zařízení. Po několika minutách restartuje také set-top box a pokuste se po jeho načtení spustit pořad znovu.

 

Upozornění: Využíváte-li také internetové připojení, reset modemové části uvede nastavení sítě do stavu jako v okamžiku, kdy jste ho od nás dostali poprvé (název sítě – SSID a heslo k Wi-Fi)! Pokud jste údaje k Wi-Fi změnili, tovární jsou uvedeny na štítku vespod modemu. Návody na úpravu hesel najdete po zvolení Vašeho typu modemu v internetovém rozcestníku.