Anténní kabel, zásuvky a rozbočovače

Koaxiální kabel (zkráceně koax nebo koaxiál, též méně přesně anténní kabel) je elektrický kabel s jedním vnějším vodičem ve tvaru válce a jedním drátovým nebo trubkovým vodičem uvnitř. V síti UPC slouží pro přenos elektromagnetického vlnění o vysokém kmitočtu (signál digitální televize a dat – internetu), bez něj by nemohl pověřený technik UPC připojit v domě nebo bytě ze zvláštní rozvodné skříně účastnickou zásuvku. Z té pak samostatným koaxiálním vedením uvnitř domácnosti nakonec připojíte svůj TV přijímač nebo set-top box, abyste mohli sledovat Vaše oblíbené televizní vysílání, a dalším tímto kabelem i modem, který Vám zprostředkovává internetové připojení, telefonní nebo Horizon služby.

Ukázka běžně dostupného koaxiálního kabelu („Male-Female“)

 
 

Technici instalují do domácností několik typů účastnických zásuvek, pokud se tedy rozhodnete zakoupit vlastní kabel (například z důvodu přemístění přijímače do vzdálenějšího pokoje), vždy se přesvědčte, jaký typ UPC zásuvky máte (pro jejich porovnání můžete nahlédnout do schématu propojení v naší samoinstalační příručce), na základě toho je pak potřeba zvolit správné koncovky koaxiálu. Kabel by měl být nejméně dvojnásobně stíněný, s impedancí (odporem) 75 Ohm a průměrem 5 mm.

Ukázka běžně dostupných koncovek koaxiálního kabelu

IEC Male-Female

Používá se k propojení HD Mediaboxu, starších set-top boxů nebo TV přijímače s účastnickou zásuvkou.

F/IEC Male

Lze ho použít k propojení HD Mediaboxu, staršího set-top boxu nebo TV přijímače s účastnickou zásuvkou v případě, že na ní máte pouze F-konektory opatřené závitem.

F-konektor

Slouží k propojení kabelového modemu UPC s datovou zdířkou na účastnické zásuvce. Správné zapojení set-top boxu a modemu je pak nezbytné pro provoz služeb UPC Televize (zpětné zhlédnutí, Videotéka, aplikace).

Redukce IEC Female - F Male

Alternativně lze namísto kabelu F/IEC Male použít k propojení účastnické zásuvky se šroubovacím F-konektorem a HD Mediaboxu nebo TV přijímače redukci přímo do zdířky na zásuvce. Průměr koncovky je 6,5 mm.

 
 

Pasivní rozbočovač je prvek na vnitřních rozvodech kabelové televize uvnitř domácností, který se nejčastěji připojuje přímo do účastnické zásuvky UPC (případně před set-top box), ale přítomen může být kdekoli na anténním (koaxiálním) vedení. Za použití delšího koaxiálního kabelu nebo přijímačů náročnějších na datový tok nebo s citlivějšími tunery (například HD Mediabox, ale i jiné set-top boxy) tyto typy rozbočovačů způsobují často degradaci (výraznější útlum) signálu.

 

Nezřídka se stává, že je rozbočovač v poruše, čímž může dojít k částečnému nebo úplnému výpadku signálu na jedné nebo více větvích, který pak má za následek kostičkování či ztrátu obrazu (popřípadě výpadky zvuku) na skupinách kanálů nebo kompletně. V horším případě se Mediabox po zapnutí vůbec nenačte a na displeji nebo obrazovce televizoru hlásí chybu. Při použití rozbočovače proto nelze plně garantovat kvalitu poskytovaného signálu služby UPC Televize na všech takto připojených zařízeních.

 

Tip: Namísto pasivního rozbočovače doporučujeme připojit každý přijímač (set-top box nebo televizor) jednotlivě k samostatné UPC účastnické zásuvce. Pokud tomu Vaše domácí rozvody UPC neodpovídají, kontaktujte nás, zařídíme Vám potřebná rozšíření UPC zásuvek. Tento úkon je zpoplatněn dle platného Ceníku služeb. Alternativně (bez garance) lze použít aktivní (samostatně napájený) rozbočovač, který plní, kromě možnosti připojit více přijímačů v domácnosti k jedné UPC zásuvce, také úlohu zesilovače signálu. Výběr správného typu můžete konzultovat ve specializovaných obchodech s televizní a satelitní technikou.

Ukázka rozbočovačů

Pasivní rozbočovač

Ukázka několika zástupců běžných plastových nebo kovových pasivních rozbočovačů.

Aktivní rozbočovač

Příklad aktivního rozbočovače/zesilovače ke 2 TV přijímačům nebo set-top boxům s propustností 40-862 MHz (tímto splňuje předpoklad pro korektní provoz kabelové televize).