Jak se dozvím, že mám zmeškaný hovor?

Na displeji bliká symbol obálky - jedná se o upozornění na nepřijatý hovor. Přímo v telefonním aparátu naleznete seznam nepřijatých hovorů.