Jak zabezpečím vysílání programů pro dospělé?

Všechny digitální přijímače od UPC umožňují jednotlivé programy uzamknout a umožnit přístup pouze po zadání PIN nebo změnit nastavení věku v rodičovské kontrole digitálního přijímače podle Vašeho požadavku.

 

Pro uzamčení programu najděte v MENU přijímače pod položkou EDITACE SEZNAMU KANÁLŮ položku ZÁMEK a tlačítkem OK označte vybrané programy. Po stisknutí tlačítek MENU nebo EXIT musíte změnu odsouhlasit.

 

Doporučujeme změnit PIN a uložit si jej na vhodné místo.

 

Výhodou je zablokování celého programu. Bez zadání správného PIN kódu nebude program nikdy zobrazen. Nevýhodou může být nutnost zadávání PIN při každém přístupu na zablokovaný program.