Aplikace HD DVR Mediaboxu

Pokud chcete použít aplikace, postupujte podle následujících kroků.:

 1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači (umístěné pod číslicí 0).
 2. Vyberte žádosti (pomocí šipek vlevo / vpravo na dálkovém ovladači) a stiskněte tlačítko OK (ve středu na dálkovém ovladači).
 3. Na displeji se zobrazí pohled z aplikací rozdělených do kategorií:
 4.      - OBLÍBENÉ

       - TV VIDEO

       - ZPRÁVY, INFORMACE

       - SOCIAL TV

       - HRY

       - ŽIVOTNÍ STYL

Pokud chcete přepnout mezi kategoriemi, pohybujte se pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovladači. Pokud chcete vybrat konkrétní aplikaci pro tuto kategorii, pomocí kláves se šipkami doleva a doprava.