Dálkový ovladač HD DVR Mediaboxu

Ovládání televizoru

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEVIZORU

Zapne televizor nebo jej vypne (přepne do úsporného režimu).

2. Zdroj signálu

Přepne mezi různými porty videa na televizoru.

3. TV HLAS. +/HLAS. -

Nastaví hlasitost televizoru.

4. Ztlumení televizoru

Přepne hlasitost televizoru na ztlumeno.

Ovládání HD DVR Mediaboxu

5. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BOXU

Zapne Horizon HD DVR mediabox nebo jej vypne (přepne do úsporného režimu).

6. Číslice

Umožňují přímé zadání čísla kanálu nebo číslice v textu.

7. MENU - NABÍDKA

Otevře hlavní nabídku.

8. Tlačítka se šipkami

Přesunou zvýraznění na obrazovce při výběru různých možností.

9. OK

Potvrdí výběr v nabídce nebo otevře panel kanálů.

10. BACK - ZPĚT

Přejde v nabídce o krok zpět.

11. Tlačítko Živé vysílání

- Přepne na poslední sledovaný kanál při sledování živého televizního vysílání.

- Zavře nabídku a vrátí se do živého televizního vysílání.

- Vrátí se k živému televiznímu vysílání při přehrávání pozastaveného televizního programu, záznamu, obsahu na vyžádání nebo obsahu domácí sítě.  

12. PROG. +/PROG. -

Vybere kanál s vyšším nebo nižším číslem.

13. Informace o programu

Představí další informace o aktuálně vybraném nebo přehrávaném programu

14. TEXT

 
 

Ovládání HD DVR Mediaboxu

1. AKČNÍ TLAČÍTKA

- MENU - NABÍDKA

- BACK - ZPĚT – přejde v nabídce o krok zpět

- OK – potvrdí výběr v nabídce nebo otevře panel kanálů

2. Barevná tlačítka
3. Caps Lock

Prvním stisknutím přepne na psaní velkými písmeny, druhým stisknutím tuto funkci deaktivuje
4. Klávesnice pro zadávání textu

- Fn (zelená): stiskněte a podržte tuto klávesu; stisknutím klávesy se zeleným znakem se daný znak aktivuje

- Fn (žlutá): stiskněte a podržte tuto klávesu; stisknutím klávesy se žlutým znakem se daný znak aktivuje

5. Navigace
Klávesy pro vodorovné i svislé procházení nabídky. 6. Tlačítko uzamčení klávesnice
Dálkový ovládač automaticky rozpozná, která strana směřuje vzhůru, a aktivuje pouze tlačítka na této straně. Tuto funkci lze potlačit a stisknutím tlačítka uzamčení klávesnice aktivovat tlačítka klávesnice, i když směřují dolů.
7. Tlačítko párování
Dálkový ovladač se s boxem Horizon HD DVR spáruje automaticky. Tlačítko párování je k dispozici pro případ, že budete kdykoli potřebovat toto připojení obnovit. Chcete-li ovladač spárovat, zaměřte levou stranu klávesnice směrem k boxu HD DVR. Zkontrolujte, zda je box Horizon HD DVR zapnutý, a pak stiskněte a na 10 sekund podržte tlačítko párování. 8. 0–9 číslic pro výběr kanálů a vložení kódu PIN