Funkce blokování a odemknutí vybraných TV programů

Blokování programů

Chcete-li blokovat přístup k vybraným kanálů postupujte podle následujících kroků:

 1. Krok- Start Menu
  Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači (umístěný pod číslicí 0)
 2. Krok - Vyberte Nastavení, pak Pin a Rodičovský zámek Vyberte Nastavení z nabídky (pomocí šipek vlevo / vpravo a tlačítka OK), a poté vyberte položku PIN a RODIČOVSKÝ ZÁMEK (pomocí tlačítek nahoru / dolů) a stiskněte tlačítko OK (ve středu na dálkovém ovladači)
 3. Krok - zadejte PIN a potvrďte
  Zvolte PIN (pokud jste kód nezměnili, výchozí PIN je 0000) a potvrďte volbu (pomocí UP / DOWN), a poté stiskněte tlačítko OK
 4. Krok - Zvolte Uzamčené programy
  Vyberte Uzamčené programy (pomocí šipek nahoru / dolů) a stiskněte tlačítko OK
 5. Krok - Vyberte kanál a zablokujte k němu přístup
  Na obrazovce se zobrazí seznam kanálů. Vyberte požadovaný kanál, který chcete blokovat (pomocí nahoru / dolů) a poté volbu potvrďte OK. Vedle zvoleného kanálu na seznamu se objeví √ a přibude ve Vybraném seznamu (vlevo). Tyto kroky lze opakovat mnohokrát ve všech dostupných kanálů v seznamu.

Odemknutí vybraných TV programů

Chcete-li odemknout přístup do vybraných kanálů, postupujte podle následujících kroků:

 1. Krok - Start Menu
  Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači (umístěný pod číslicí 0)
 2. Krok - Vyberte Nastavení, pak Pin a Rodičovský zámek
  Vyberte Nastavení z nabídky (pomocí šipek vlevo / vpravo, vyberete pomocí OK), a poté vyberte položku Pin a Rodičovský zámek (pomocí tlačítek nahoru / dolů) a stiskněte tlačítko OK (ve středu na dálkovém ovladači).
 3. Krok - zadejte PIN a potvrďte
 4. Krok - Zvolte Uzamčené programy
  Vyberte Uzamčené programy (pomocí šipek nahoru / dolů) a stiskněte tlačítko OK
 5. Krok - Vyberte program a povolte přístup
  Na obrazovce se zobrazí seznam kanálů. Vyberte požadovaný kanál, který chcete odemknout (pomocí tlačítek nahoru / dolů) a poté volbu potvrďte tlačítkem OK. Vedle zvoleného kanálu na seznamu zmizí √ a zmizí z Vybraného seznamu (vlevo). Tyto kroky lze opakovat pro všechny dostupné kanály v seznamu.
 6. Krok – Uložení výběru
  Přejděte na Vybraný seznam (pomocí šipky vlevo) a potvrďte pomocí OK.