Jak spáruji dálkové ovládání s HD DVR mediaboxem?

Při spárování dálkového ovládání s Horizon HD PVR mediaboxem postupujte podle následujících kroků:

 

  1. Krok - zkontrolujte, zda je box Horizon HD PVR zapnutý. Prostor mezi boxem Horizon HD DVR a dálkovým ovládačem by neměl být zakrytý
  2. Krok - z přihrádky na baterie vyjměte žlutou vytahovací kartu.
  3. Krok - otočte dálkový ovladač stranou klávesnice směrem nahoru
  4. Krok - stiskněte a na 10 sekund podržte tlačítko párování a ovladač namiřte na box Horizon HD PVR 
  5. Krok - po dokončení tohoto postupu komunikuje dálkový ovladač s mediaboxem Horizon HD PVR pomocí rádiových signálů. To znamená, že dálkovým ovladačem již nemusíte mířit na box Horizon HD PVR. Pokud chcete, můžete box Horizon HD DVR umístit z dohledu dálkového ovládání.